Jan-Erik Johansson och Peter Siroky på Wihlborgs på kungstorget som i framtiden ska bli ett torg värt namnet.

Jan-Erik Johansson och Peter Siroky på Wihlborgs på kungstorget som i framtiden ska bli ett torg värt namnet. Foto: Joel Winqvist

Knutpunkten byggs om och ska bli tryggare: "Har varit mycket av en fritidsgård"

Ska bli mer av ett resecentrum

HELSINGBORG.

Knutpunkten ska vara ett resecentrum, och inte en fritidsgård som den ibland har uppfattats som. Det budskapet lyftes fram under tisdagen då ett antal trygghetssatsningar för stationen lanserades.

Det rör satsningar som såväl Helsingborgs stad, Trafikverket samt fastighetsägaren och förvaltaren Wihlborgs står för.

En nyhet är att det kommer att vara dubbelt så många ordningsvakter på Knutpunkten framöver. Istället för två stycken som är på plats i dag, kommer det framöver att vara fyra vakter i tjänst på Knutpunkten. Detta möjliggörs genom en satsning från Trafikverket och kommunen.

Tillsammans höjer vi vuxennärvaron på Knutpunkten

– Detta är för att öka trygghetskänslan för resenärerna. Detta är en fråga som är mycket engagerande och väldigt viktig, både för oss och för resenärer och medborgare i alla kommuner och städer, säger Linda Carlén, enhetschef stationsförvaltning på Trafikverket.

Man kommer även att utöka satsningen på stationsvärdar, som ses som ett lyckat drag för att få mer personal på plats som kan guida resenärerna rätt.

Christian Orsing.

Christian Orsing. Foto: Joel Winqvist

– Tillsammans höjer vi vuxennärvaron på Knutpunkten. Målbilden är att den snarare ska ses som en av de tryggare platserna i Helsingborg, säger Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande och även ordförande i beredningen för ett tryggare Helsingborg.

– Det finns lite av ett epitet att Knutpunkten kanske har varit lite mycket fritidsgård historisk sett. Nu vill vi se till att Knutpunkten blir mer station, ett resecentrum, fortsätter han.

Trafikverket satsar även på utökad kameraövervakning av Knutpunkten, med start i höst.

En ännu mer synlig satsning som ska göras framöver är etapp två i ombyggnationen av Knutpunkten. Fastighetsägaren Wihlborgs ska bland annat bygga om entrén ut mot Kungstorget som ska bli öppnare och bredare, fasaden ska kläs i glas och ge betydligt bättre insyn och öka attraktiviteten. Men än finns inga skisser på hur det verkligen kommer att se ut. De väntas vara klara inom några veckor, uppger Jan-Erik Johansson, fastighetschef på Wihlborgs.

En stor förändring blir också att dagens huvudentré rent geografiskt kommer att flyttas in flera meter, alltså söderut, vilket innebär att Kungstorget blir större.

Det heter Kungstorget, men det är ju inget torg idag

– Det blir en större yta på torget. Idag är det väldigt trångt, menar Jan-Erik Johansson.

Det gör bland annat att det kommer finnas plats för nio taxibilar istället för dagens sex, och att man kommer att kunna satsa på mer grönska på torget och generellt mer plats för människor där.

En visionsbild från Wihlborgs som visar hur entrén till Knutpunkten samt Kungstorget skulle kunna se ut i framtiden. Notera att det alltså inte är klart att det kommer att se ut exakt så här som på bilden.

En visionsbild från Wihlborgs som visar hur entrén till Knutpunkten samt Kungstorget skulle kunna se ut i framtiden. Notera att det alltså inte är klart att det kommer att se ut exakt så här som på bilden. Skiss: Wihlborgs

– Det heter Kungstorget, men det är ju inget torg idag. Det är mest bilar och går du rakt ut och inte ser dig för så står du mitt i körbanan, säger Peter Siroky som är förvaltare på fastighetsbolaget.

– Här ska du kunna gå ut på ett levande torg med grönska och människor. Det kommer bli helt underbart. Men vi kommer inte att kunna ta bort bilarna, fortsätter han.

Det planeras även för att ytterligare separera restaurangdelen från övriga stationsområdet för att göra det lugnare och tryggare. Man kommer att lägga tak mellan våningarna, förutom en öppning kring rulltrapporna.

– Det gör att vi kan sära på de resande. Det ger en lugn och trygg miljö och restaurangdelen kan leva sitt liv där uppe. I dag springer folk där uppe i viss omfattning på kvällar och nätter. Sen ska vi kunna stänga ner den delen helt, säger Jan-Erik Johansson.

Publicerad 28 August 2018 00:00