Richard Lundberg (M), Maria Winberg Nordström (L) och Eleonora Johansson har nya uppdrag.

Richard Lundberg (M), Maria Winberg Nordström (L) och Eleonora Johansson har nya uppdrag. Foto: Mostphotos.com/Helsingborgs stad

Många nya namn i nämndernas ledning

Valen gjordes vid senaste fullmäktigemötet och gäller från årsskiftet

HELSINGBORG. Vid årsskiftet får ett antal nämnder i Helsingborgs stad nya ordföranden.

Av
Mattias Grenholm

Vid kommunfullmäktiges möte den 11 december byttes några nämnders ordförande respektive vice ordförande ut. Valen gäller från och med årsskiftet.

Miljönämnden: Centerns gruppledare Johan Vesterlund är vald till ny ordförande och ny vice ordförande blir oppositionsrådet Anna Ingers (S).

Vård- och omsorgsnämnden: Ny ordförande blir Kristdemokraternas gruppledare Lars Thunberg och ny vice ordförande Jacqueline Engström (M).

Socialnämnden: Ny ordförande blir Eleonora Johansson (M) medan Samuel Lilja (M) väljs om på posten som förste vice ordförande. Mats Rosdahl (S) blir ny andre vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden: Liberalernas gruppledare Maria Winberg Nordström är ny på ordförandeposten, Alexander Svensson (M) ny som förste vice ordförande och oppositionsrådet Maria Ward (S) ny som andre vice ordförande.

Idrotts- och fritidsnämnden: Ny ordförande blir Julia Persson (M) och som vice ordförande valdes Khaled El-Khalayeli (S) om.

Arbetsmarknadsnämnden: Richard Lundberg (M) är ny som ordförande medan Marie Nilsson (S) valdes om som vice ordförande.

Kulturnämnden: Ny ordförande blir Cecilia Engström (KD) och ny vice ordförande Mikael Andersson (S).

Fastighetsnämnden: Peter Janson (C) blir ny ordförande och Mickey Magnusson (S) ny som vice ordförande.

Stadsbyggnadsnämnden: Christian Orsing (M) behåller ordförandeposten medan ny som förste vice ordförande blir Mats Werne (L). Som andre vice ordförande väljs Ali Shibl (S) om.

Överförmyndarnämnden: Kristian Andersson (M) ny som ordförande och Vehid Stovrag (S) ny som vice ordförande.

Valnämnden: Ny ordförande blir Christina Freij (L) och Margareta Liljedahl Eriksson (S) är ny som vice ordförande.

Publicerad 18 December 2018 19:00