Visionsbild över hur interiören på Helsingborg C kan komma att se ut i framtiden.

Visionsbild över hur interiören på Helsingborg C kan komma att se ut i framtiden. Skiss: Patrik Ekenhill/Tengbom

Här är Knutpunktens nya namn

"Detta är början på något nytt"

HELSINGBORG.

Knutpunkten som vi känner det idag är snart ett minne blott. Detsamma gäller dess namn.

Fastighetsägaren Wihlborgs är i startgroparna för att sjösätta den andra etappen i omgörningen av Knutpunkten.

För en budget på 257 miljoner kronor ska flera större förändringar göras för att öka den upplevda tryggheten, förbättra tillgängligheten och göra det snyggt, fräscht och modernt men även öka upplevelsen på platsen.

När arbetet är färdigt lär de flesta helsingborgare fortfarande kalla platsen för ”Knutan”, men rent formellt är namnet då ersatt. Istället kommer Knutpunkten att heta… Helsingborg C.

Peter Siroky och Jan-Erik Johansson på Wihlborgs studerar skisser av omdanade resecentrat.

Peter Siroky och Jan-Erik Johansson på Wihlborgs studerar skisser av omdanade resecentrat. Foto: Joel Winqvist

– Det kommer att bli ett helt nytt resecentrum. Vi tänkte passa på att när vi gör den här ombyggnaden så döper vi om det till Helsingborg C, säger Peter Siroky som är förvaltare på Wihlborgs.

Han menar att många förknippar namnet Knutpunkten med tråkigheter, som otrygghet och nedsmutsning.

– Detta markerar en nystart, menar Jan-Erik Johansson, Wihlborgs fastighetschef, apropå namnbytet.

Helsingborg C får en helt ny typ av glasfasad. I långa loppet ska även Kungstorget göras om till mer av en plats för fotgängare.

Helsingborg C får en helt ny typ av glasfasad. I långa loppet ska även Kungstorget göras om till mer av en plats för fotgängare. Skiss: Patrik Ekenhill/Tengbom

Byggstart blir i mitten på februari i år. Då ska arbetet dra igång med att bland annat omvandla huvudentrén ut mot Kungstorget till till en rejäl glasfasad, insynen ska öka ordentligt och fronten ska släppa in betydligt mer ljus. Allt för att öka tryggheten och ge en modernare känsla.

En stor förändring interiört blir att man ska separera ”resecentrumsdelen” på bottenplan och restaurangdelen åt.

Det kommer att bli ett helt nytt resecentrum

Detta genom att ”luckor” som idag finns mellan de båda planen kommer att fyllas igen med golv. Man utökar alltså golvytan på det andra våningsplanet. Detta ger mer plats för fler restauranger och kaféer och ska göra det lugnare för de som sitter och äter, men även tydligare för resenärer. Alltså: bottenplan ska vara till för resor, andra planet för hungriga matgäster.

Så här kan delar av restaurangtorget komma att se ut.

Så här kan delar av restaurangtorget komma att se ut. Skiss: Patrik Ekenhill/Tengbom

– Där ska du även kunna sitta i finskjortan en lördag kväll och käka i lugn och ro. Vi tror det blir en lugnare miljö, menar förvaltaren som pratar om en ny matdestination i stan med ökad attraktivitet som han tror kommer locka hungriga gäster till Helsingborg C.

– Vi begränsar allmänytor som man inte behöver vara på, säger Jan-Erik Johansson om några andra förändringar på bottenplan.

En ny rulltrappa kommer att byggas. Notera taket som avgränsar bottenplan från andra våningen.

En ny rulltrappa kommer att byggas. Notera taket som avgränsar bottenplan från andra våningen. Skiss: Patrik Ekenhill/Tengbom

Ytterligare en ny rulltrappa kommer att uppföras intill de två befintliga och en helt ny trappa ska byggas som blir som en genväg upp till restaurangtorget. På detta plan planeras det även för uthyrning av kontorslokaler enligt ”coworking”-modellen, en ny form av företagshotell kan man säga.

Entrén vid parkeringsdäcket på den södra sidan kommer att göras om och kläs i stora glaspartier med mycket insyn. Där planeras det även för en framtida uteservering. Även trappan ner mot Järnvägsgatan görs bredare och öppnare.

Under fjärde kvartalet 2020 ska hela arbetet vara klart.

Publicerad 29 January 2019 08:19