Cecilia Engström (KD) ser flera fördelar med en samordning.

Cecilia Engström (KD) ser flera fördelar med en samordning. Foto: Joel Winqvist/arkiv samt Mostphotos.com

Därför kan fler skolbibliotek öppnas upp för allmänheten

Större utrymme för inköp av böcker en av vinsterna

HELSINGBORG.

Nu ska det utredas om fler skolbiliotek och allmänna bibliotek ska samordnas.

Det är allianspartierna i Helsingborg som ger barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen i uppdrag att ta ett grepp om frågan om att samordna stadens skol- och folkbibliotek i samband med nyetablering, men även se över om det är möjligt att samordna några av de befintliga biblioteken.

Partierna ser flera fördelar med detta; bland annat ökad tillgänglighet, bredare utbud och effektivitet i verksamheterna. Till exempel skulle det skapa större utrymme när det kommer till att köpa in böcker, förklarar kommunalrådet tillika barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Winberg Nordström (L).

– Bibliotek är viktiga för både elever och vuxna. Elinebergs bibliotek är ett lysande exempel på hur skol- och folkbibliotek samordnats och är öppet för både allmänhet och skolelever. Vi vill se fler liknande lösningar för att öka bibliotekens tillgänglighet, säger hon i ett pressmeddelande.

Bibliotek är viktiga för både elever och vuxna

Cecilia Engström (KD), ordförande i kulturnämnden, ser också stora fördelar.

– I dagens och framtidens bibliotek ligger fokus på aktiviteter som läsfrämjande insatser, medie- och informationskunskap samt insatser för att öka den digitala inkluderingen. För att kunna uppfylla den målsättning krävs en mångfacetterad biblioteksservice där personalens kompetens och roll som kunskapsförmedlare står i fokus. Med samordnade biblioteksverksamheter skulle dessa viktiga resurser kunna prioriteras och utvecklas för att på sikt gynna alla helsingborgare, säger hon i skrivelsen.

Publicerad 10 February 2019 08:00