Bild på Öresundskrafts huvudkontor samt Peter Danielsson.

Bild på Öresundskrafts huvudkontor samt Peter Danielsson. Foto: Pressbild

Staden vill sälja Öresundskraft: "Helst så fort som möjligt"

"Marknaden inne i kraftig förändring"

HELSINGBORG.

Staden vill sälja Öresundskraft. Energimarknaden är inne i en kraftig förändring och nya ägare behövs, menar Peter Danielsson (M).

Idag är det Helsingborgs stad som äger Öresundskraft. Men enligt Peter Danielsson är ett kommunalt ägande av bolaget på flera sätt ett hinder för dess utveckling. De regler som anges i kommunallagen och som staden som ägare har att förhålla sig till begränsar möjligheterna att öka utdelningen i bolaget, förklarar han.

En annan ägare med andra förutsättningar har helt andra möjligheter. Dessutom är chanserna att kunna sälja bolaget för en ordentlig hacka stora, tror M-politikern och tjänstemän på kommunen. Detta eftersom en annan typ av ägare skulle värdesätta bolaget högre, då denne skulle ha fler möjligheter på marknaden än vad staden har.

– En annan ägare kan agera på en större marknad, säger han.

Bild på bolagets huvudkontor.

Bild på bolagets huvudkontor. Foto: Pressbild

Planen är att lägga pengarna från en försäljning i en ny stiftelse och att fullmäktige sedan ska fatta beslut om avkastningen. Om kommunstyrelsens ordförande får bestämma skulle pengarna användas till att finansiera delar av välfärden.

En annan ägare kan agera på en större marknad

– Vi vet att det är tuffa år som väntar. Skatteintäkterna väntas inte öka i samma utsträckning som utgifterna. Vi är angelägna om att ta del av värdet som Öresundskraft har, säger han.

På frågan om kommunen för samtal med intressenter i dag svarar han att man inte gör det, att det är nu man går ut med detta och att han ser stora möjligheter att hitta seriösa spekulanter.

– Under detta året vill vi få processen genomförd. Helst så fort som möjligt men processen måste ske med kvalitet.

Öresundskraft

Öresundskraft är ett svenskt energi- och kommunikationsbolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs kommun. Bolaget erbjuder infrastruktur för energi- och kommunikation samt stödjer sina kunder med hållbar energianvändning och att ta tillvara de digitala möjligheterna. Nettoomsättningen under 2017 var 2 618 miljoner kronor.

Källa: Helsingborgs stad

Publicerad 12 February 2019 10:51