Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Beslut om omstridd mobilmast – får ny placering

Stadsbyggnadsnämnden sätter ner foten

GANTOFTA.

Planerna på en 42 meter hög mobilmast nära naturreservatet och järnvägsspåren i Gantofta rörde upp känslor hos byborna. Nu står det klart att masten får en ny placering.

Ett omtag har gjorts i ärendet. Telia som har ansökt om att få uppföra masten har hittat en mindre central placering för kommunikationsmasten som bolaget vill uppföra.

Ny placering blir i den norra änden av samhället, mellan spårområdet och Pålstorpsvägen. Istället för 50 meter från Stationsgatan, mellan järnvägsspåren och Råån, som förslaget sade tidigare.

Stadsbyggnadsnämnden anser att detta är en bättre placering, och sa nyligen ja till bygglovsansökan, som dock ännu inte vunnit laga kraft.

– Det är på sina håll dålig mobiltäckning i Gantofta, vi får mycket klagomål från pendlare om detta. Förra gången drogs ärendet tillbaka eftersom det var dåligt berett och låg för nära spårområdet. Nu har man hittat en bättre plats som är längre från spårområdet. Därför känner vi inte att det finns något skäl till att neka den sökande bygglov, förklarar Christian Orsing, moderaten som är den som svingar klubban när han sammanträder med sina stadsbyggnadsnämndskollegor.

Publicerad 22 February 2019 11:59