Pontus Andersson.

Pontus Andersson. Foto: Petri Kaldjärv samt Adobe Stock

SD vill betala utrikes födda – för att de ska lämna landet

Förslaget stöter på kraftig kritik

HELSINGBORG.

Sverigedemokraterna vill satsa kommunala skattepengar på att hjälpa de utlandsfödda som vill återvända till sina hemländer att flytta. Förslaget stöter på kraftig kritik från andra partier.

I en motion skriver partiet att man vill hjälpa de människor som inte kommit in ordentligt i samhället att återvända.

För ändamålet vill man därför starta ett lokalt återvändarcenter. Det skulle också innebära en satsning på ett kommunalt återvändarstöd för att få fler som vill att lämna landet. SD öppnar för att söka statliga bidrag för detta.

Partiet skriver också att information om ett sådant center årligen borde skickas ut till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren i sina vuxna liv.

– Som det ser ut nu finns det en väldigt stor grupp i Sverige och Helsingborg som är intresserade av att återvända till sina hemländer, hävdar Pontus Andersson (SD).

När vi frågar honom vad han har för belägg för sitt påstående hänvisar han till att han läst om det i media.

Vi som stad kan vara ett stöd för att hjälpa folk som vill återvända hem

– Det har vi sett i ett antal tidningsartiklar i Sverige om att det är väldigt svårt att veta vart man ska söka sig för att få hjälp att återvända hem. Och i och med att IS har krossats så är läget mycket tryggare och lugnare i Syrien nu än vad det var för två-tre år sen, menar han.

– Det handlar inte om att vi vill tvinga någon som inte vill. Vi som stad kan vara ett stöd för att hjälpa folk som vill återvända hem, fortsätter han.

Miljöpartiet reagerar kraftfullt på förslaget.

– Vi är emot sån politik. Detta är ingen fråga för Helsingborg, säger Marcus Friberg (MP) i en kommentar.

Han har respekt för att alla partier ska få framföra den politik de tror på, men tycker samtidigt att man borde lägga förslag som skulle gagna välfärden i Helsingborg, som han anser att denna motionen inte gör.

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, har skriftligen besvarat motionen. Han pekar i sitt svar att det visserligen är en viktig uppgift att bistå personer som ska eller önskar återvända till sitt hemland. Men att det skulle vara mycket resurskrävande att satsa på en parallell lokal verksamhet till den statliga som redan är igång och etablerad.

– I och med att vi inriktar oss på grupper som i dag inte har jobb i Sverige och som lever på bidrag vilket skulle göra att staden skulle få minskade utgifter för exempelvis socialbidrag och annat stöd, anser Pontus Andersson (SD).

Publicerad 22 February 2019 10:21