Rickard Persson är starkt kritisk till att allianspartierna under valrörelsen inte informerat om sina ambitioner att sälja det kommunägda bolaget Öresundskraft.

Rickard Persson är starkt kritisk till att allianspartierna under valrörelsen inte informerat om sina ambitioner att sälja det kommunägda bolaget Öresundskraft. Foto: Riksdagen samt Mostphotos.com

Därför kräver Miljöpartiet folkomröstning om Öresundskraft

Vill att invånarna ska få tycka till

HELSINGBORG.

Att sälja eller inte sälja Öresundskraft, det är frågan. En fråga som Miljöpartiet nu kräver en folkomröstning om.

– Frågan om Öresundskraft är så pass stor och viktig för helsingborgarna att vi i MP vill att den ska avgöras av helsingborgarna direkt, i en folkomröstning, kommenterar Rickard Persson (MP), ersättare i kommunfullmäktige, partiets beslut.

Det var i februari som det blev känt att de fyra allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill sälja Öresundskraft. Beslut om en försäljning har tagits i kommunens moderbolag HSFAB. Kritiker, däribland Miljöpartiet, har reagerat på att ärendet inte varit uppe för beslut i fullmäktige och menar även att HSFAB inte har befogenhet att fatta beslut av den här digniteten.

Rickard Persson är starkt kritisk till att frågan inte kom upp under valrörelsen.

– Mitt i brinnande valrörelse fick inte väljarna chansen att säga sitt i frågan som alliansen uppenbarligen mörkade, säger han.

Beslutet har tagits, enligt Miljöpartiet, helt utan en ordentlig konsekvensanalys.

Mitt i brinnande valrörelse fick inte väljarna chansen att säga sitt i frågan

– Vi har inte fått se några styrkor eller svagheter gällande en försäljning, och ändå drar man igång en försäljningsprocess, konstaterar han.

Sverigedemokraterna har meddelat att priset på en eventuell försäljning avgör deras ställningstagande. S och V har tidigare kraftigt motsatt sig en försäljning.

Miljöpartiet vill nu ge helsingborgarna möjlighet att ta ställning till en eventuell försäljning i en folkomröstning. Under tisdagen lämnade man in en motion i frågan.

– Risken är ju tyvärr att Peter Danielsson (moderate alliansledaren, reds.anm.) förhalar det hela så att motionen inte kommer upp i tid i fullmäktige. Men ett sånt förfarande är ju också ett svar, menar han.

– Man ska inte underskatta väljarnas förmåga att ta ställning i frågan, fortsätter miljöpartisten.

Publicerad 05 March 2019 13:53