Mikael Andersson. Den stora bilden är tagen från Fältarpsvägen.

Mikael Andersson. Den stora bilden är tagen från Fältarpsvägen. Foto: Google streetview samt pressbild

S om Sundspärlan: Vill endast bygga på hårdgjorda ytor

Partiet klargör nu sitt ställningstagande i frågan

HELSINGBORG.

"Vi har sagt ja till att bygga bostäder på de hårdgjorda ytorna nere vid Fältarpsvägen och nej till att bygga bostäder inne i parken. Det står vi fast vid tills ett medlemsmöte beslutar något annat", meddelar Mikael Andersson, lokal S-ordförande.

Reaktionerna på nyheten, som Helsingborgs Dagblad var först med att berätta om, att Sundspärlan kan komma att rivas till förmån för upp emot 400 nya bostäder har skapat ordentliga reaktioner bland invånare i Helsingborg.

Socialdemokraterna är positiva till att utveckla området och att därmed ta fram en ny detaljplan för platsen. Men efter de senaste dagarnas skriverier väljer partiet att i ett pressmeddelande under onsdagen klargöra sin ståndpunkt om att de enda ytorna som är aktuella för partiet att bygga på är de hårdgjorda ytorna som ligger nere vid Fältarpsvägen.

"För oss socialdemokrater är det alldeles självklart att folkparksverksamheten ska behållas och utvecklas för lång tid framöver", skriver partiet.

– När det gäller området i stort ser vi en potential till utveckling med ny byggnation samtidigt som platsens unika förutsättningar tas tillvara. Vi ser gärna långsiktiga lösningar som säkerställer att de verksamheter som finns på plats idag ges möjlighet att planera för lång tid framöver. Platsen ska fortsatt erbjuda rekreation och förbli en självklar mötesplats för helsingborgarna. Jordbodalsområdet ska utvecklas, inte avvecklas, säger Mikael Andersson i skrivelsen.

Publicerad 06 March 2019 11:57