Läget på E6:an är ansträngt, menar räddningstjänsten.

Läget på E6:an är ansträngt, menar räddningstjänsten. Foto: Per Eeg Olofsson

Ohållbar situation på E6 – räddningstjänsten slår larm

Budskapet till myndigheter framfördes på möte

HELSINGBORG/SKÅNE.

Räddningstjänsten och lokala Helsingborgspolitiker träffade nyligen myndigheter med ett tydligt budskap: situationen på E6 men också på Öresund är ohållbar och måste lösas.

Det var landshövdingen Anneli Hultén och generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Dan Eliasson samt hans kollega Jan Wisén, MSB, som besökte Bårslöv för omkring en vecka sedan för att diskutera trafiksäkerheten i Skåne och Öresund.

De mötte Räddningstjänsten nordväst samt lokalpolitiker som Christian Orsing (M).

Enligt Christer Ängehov, chef för räddningstjänsten Skåne nordväst, rycker hans personal så gott som dagligen ut på larm på E6:an.

I Skåne sammanstrålar fyra Europavägar som sammanlänkar landet med kontinenten. Detta är några av landets viktigaste och hårdast trafikerade vägavsnitt. Tillsammans med pendlings- och arbetsresor innebär det en stor belastning på vägnätet och en ökad risk för olyckor, menar han.

Och somliga avsnitt går igenom vattenskyddsområden, där en större olycka kan få omfattande störningar för samhället.

– Dessa vägar är pulsådror och centrala för landet och länets försörjning. Nollvisionen innebär att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt, och det finns fortfarande mycket som kan bli bättre, menar Christer Ängehov i ett pressmeddelande.

Att stänga av körfält i samband med olyckor kan påverka hans personals trafiksäkerhet i positiv riktning. Å andra får de inte sällan utstå glåpord och frustration från arga bilister.

Christer Ängehov.

Christer Ängehov. Foto: Räddningstjänsten Skåne Nordväst

– Det tickar oerhört mycket pengar när vi stänger av. Och att sitta i köer, man kan nästan prata om mänskligt lidande, säger Christer Ängehov till Helsingborgs Dagblad.

– Alla olyckorna skadar vårt samhälle på ett allvarligt sätt. Det handlar om hela vår livsmedelsförsörjning [transporter, reds.anm], arbetspendling och människoliv, säger Christian Orsing till tidningen.

Enligt hd.se svarar Dan Eliasson att MSB har gett räddningstjänsten vägledning i arbetet med att förbättra säkerheten vid olycksarbeten. Men han sa också att mer säkert kan göras.

Nollvisionen innebär att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt

En välfungerande samordning mellan regionala parter är nyckeln till att lösa situationen i stort på E6:an, menar han enligt hd.se.

Läget på Öresund, ett av världens mest trafikerade sund, togs också upp på mötet.

Hamnen har en omfattande hantering av farligt gods och fungerar både som nöd- och karantänshamn. Det ökar naturligtvis sannolikheten att ett fartyg med någon form av nödläge anlöper, menar räddningschefen.

– Samexistens mellan farlig gods-hantering, intensiv HH-trafik, kryssningsfartyg och övrig fartygstrafik ställer stora krav på att förebygga, förbereda och hantera fartygsolyckor, säger Christer Ängehov i presskrivelsen.

Vid skarpt läge och då hans styrka behöver rycka ut, saknas dock de rätta resurserna, menar han.

– Vi är dimensionerade för lägenhetsbrand, inte en fartygsbrand, kommenterar han saken för hd.se

Publicerad 09 March 2019 06:00