Passive modern building with a balcony on a sunny day

Passive modern building with a balcony on a sunny day Foto: Mostphotos.com

Insänt: "En bostadspolitik som skapar möjligheter och inte ojämlikhet"

Hyresgästföreningen vill inte se marknadshyror

Av
Insänt

INSÄNT. Hyresgästföreningen har länge efterfrågat en bred bostadspolitisk uppgörelse både när det gäller politisk förankring och olika åtgärder. Vi för i dag en god dialog med de andra parterna på bostadsmarknaden.

Lösningen på bostadsbristen kräver att alla tar ansvar och att staten lyssnar och förstår behoven. Utifrån de förslag som presenterats i bland annat Januariavtalet finns dock en del kvar att önska.

Hyresgästföreningen saknar bland annat skattereformer och statliga initiativ för att skapa rättvisa mellan hyrt och ägd boende och för att hålla uppe byggandet över tid. Tyvärr föreslås nu främst marknadshyror i nyproduktion och i förlängning även i befintliga hyresrätter. Detta i en tid då hyror i nyproduktion måste rabatteras för att fastighetsägaren ska slippa vakanser. Det är ensidiga förslag som inte kommer lösa bostadsbristen.

Konsekvensen av marknadshyror är att valfriheten minskar snarare än ökar. Det blir svårare för unga att flytta hemifrån, studera eller skaffa ett nytt arbete. För de med pension där boendekostnaden redan är en stor utgift blir det en utmaning att klara sitt uppehälle. Marknadshyror minskar möjligheten för människor att välja var de ska bo och ökar på boendesegregationen.

En del av lösningen för minskad boendesegregation är fler hyresrätter med rimliga hyror vilket lyfts i Hyresgästföreningens uppmärksammade rapport Mångfald och segregation i Sverige från förra året.

Fastighetsprofessor Hans Lind har skrivit att friare hyressättning kan fungera om det råder balans på bostadsmarknaden, annars ”stiger ju alla hyrorna väsentligt i alla lägenheter”. I Sverige har vi inte haft någon sådan balans på länge.

Enligt en rapport från analysföretaget Ramböll, som gjordes på uppdrag av Hyresgästföreningen förra året, skulle hyrorna i Helsingborg höjas med i genomsnitt 24 procent om marknadshyror infördes.

Frågan om hur människor ska få någonstans att bo kvarstår obesvarad från politiskt håll. Hyresgästföreningen kommer fortsätta att bidra till en bostadsmarknad som är anpassad efter behoven där hyresnivån är rimlig och förståelig.

Det kollektiva förhandlingssystemets vidareutveckling pågår redan i dag. I Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Båstad, Hässleholm, Eslöv, Svalöv och Östra Göinge arbetar parterna tillsammans med en systematisk hyressättning och fler orter är på väg in i arbete. Det är en hyressättningsmodell för att bland annat ta mer hänsyn till läget och på ett strukturerat sätt även kunna hantera de förändringar som sker på längre sikt. Hyreskommissionen har nämnt detta arbete som viktigt och även poängterat att det behöver fortsätta. Vi på Hyresgästföreningen delar den uppfattningen.

Hyresgästföreningen består av över en halv miljon medlemmar. Vi verkar för att alla ska kunna bo i en bostad till en rimlig kostnad där det går att förändra sitt boende utifrån olika livssituationer. Det är vad en ansvarsfull bostadspolitik som tar socialt ansvar för hela sin befolkning bör syfta till och ge förslag till att lösa.

Merete Sundholm,

ordförande i Hyresgästföreningen Privaten Helsingborg

Marianne Knutson,

ordförande i Hyresgästföreningen Hyresgäster i Helsingborgshem

Publicerad 11 March 2019 16:00