Bilden är tagen i ett annat sammanhantg.

Bilden är tagen i ett annat sammanhantg. Foto: Niklas Laurin

Anmälan mot inhyrd barnmorska läggs ner: ”Har gjort korrekta bedömningar”

Region Skåne får fel på punkt efter punkt

HELSINGBORG. En inhyrd barnmorska på Helsingborgs lasarett anmäldes av Region Skåne för bristande kompetens och bemötande. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ser dock ingen anledning att rikta kritik mot kvinnan och avslutar ärendet.

Enligt anmälan ska barnmorskan bland annat ha forcerat fram förlossningar utan att det behövdes. Barnmorskan anklagades även för att inte klara av att sy bristningar och för att hon bett om hjälp vid en förlossning. Region Skåne kompletterade anmälan med att skicka in 23 patientjournaler som sägs styrka deras argument.

Men Ivo har inte hittat några belägg för att anklagelserna stämmer och väljer nu att avsluta ärendet.

Tillsynsmyndigheten konstaterar att barnmorskan inte vid något av de granskade tillfällena har gjort någon felbedömning av patientens tillstånd.

”Det finns inte heller något som talar för att NN har varit oaktsam när det gäller patienternas väl och ve. NN har gjort korrekta bedömningar samt kontaktat läkare när så har behövts. Det finns inte heller något som talar för att NN har bristande kompetens när det gäller bedömning av bristningar och suturering av dem”, skriver Ivo.

Av beslutet framgår dessutom att barnmorskan i flertalet av de granskade journalerna fått i genomsnitt åtta av tio poäng när det gäller skattad patientnöjdhet.

Avslutningsvis konstaterar Ivo att det inte är någon svaghet att be sina kollegor om hjälp. Myndigheten påtalar att det tvärtom är något som stärker patientsäkerheten.

Myndigheten har haft ett utredande samtal med barnmorskan. Där framgår att Region Skåne aldrig underrättade henne om anmälningarna och att hon fick reda på dem genom artiklar som publicerades av flera medier, däribland Lokaltidningen. Enligt barnmorskan har det funnits en konflikt på arbetsplatsen eftersom hon var inhyrd från en annan del av landet.

Efter anmälan valde arbetsgivaren att avsluta barnmorskans anställning. Region Skåne påstod även att det fanns en polisanmälan från en patient, men ett utdrag från Polismyndigheten visar att det inte finns någon anmälan.

Utöver det nu avslutade ärendet finns det även en Ivo-anmälan från en patient mot barnmorskan som ännu är under utredning. Enligt ett förslag till beslut kommer dock även det ärendet att avslutas utan att någon kritik riktas mot barnmorskan.

Publicerad 18 March 2019 14:18