Magnus Sjunnesson på Öresundskraft visar Smart Cable Guard, ett system för att upptäcka fel i elkablar.

Magnus Sjunnesson på Öresundskraft visar Smart Cable Guard, ett system för att upptäcka fel i elkablar. Foto: Öresundskraft

Sverigepremiär för ny smart teknik – på Stattena

Öresundskraft ska undvika strömavbrott

HELSINGBORG.

Stattena blir teststation när Öresundskraft ska pröva en helt ny smart teknik. Om det funkar ska man kunna förhindra strömavbrott och tidigt se svagheter i elkablar.

Tekniken heter Smart Cable Guard och består kortfattat av två små lådor, en i vardera änden av ledningen. De övervakar ledningen och kommunicerar med varandra och med driftledningen på Öresundskraft.

– Systemet mäter små, onormala urladdningar i ledningen. De kan bero på fukt eller på en skada i isoleringen och orsakar spänningsskillnader som så småningom kan utvecklas till ett större fel med strömavbrott som följd, berättar Magnus Sjunnesson, avdelningschef inom affärsområde distribution på Öresundskraft, i ett elektroniskt brev till lokalmedierna.

Så här ser tekniken ut.

Så här ser tekniken ut. Foto: Öresundskraft

Att få information tidigt är mycket viktigt, menar han.

– Ju tidigare vi får förvarning om ett möjligt kommande avbrott, desto tidigare kan vi agera och förhoppningsvis undvika avbrottet helt. Och sker det ett avbrott på ett övervakat avsnitt kan vi snabbare börja leta mer exakt och förkorta avbrottstiden, förklarar han.

Tekniken är ny och Öresundskraft är än så länge ensamma i Sverige om att använda den, berättar han.

– Vi har valt Stattena eftersom det är en kundtät station som historiskt varit drabbad av driftstörningar.

Publicerad 18 March 2019 13:58