Anna Ingers, Jan Björklund och Maria Ward.

Anna Ingers, Jan Björklund och Maria Ward. Foto: Joel Winqvist/arkiv

In(s)änt: "Därför säger vi nej till försäljning av Öresundskraft"

Socialdemokraterna om varför bolaget ska vara kvar i stadens ägo

INSÄNT.

Sedan det blev klart att stadens moderbolag beslutat om att påbörja en process att leta intressenter som vill köpa Öresundskraft, har insändarsidorna så väl som social media, varit fulla av frustration och frågetecken där stadens mest lönsamma bolag har huvudrollen. Frågan om varför den styrande minoriteten har valt att sälja Öresundskraft är flitigt debatterad och om det vet vi inte mer än att hela processen andas ett demokratiskt underskott.

Av
Insänt

Det har alltid varit en tradition i Helsingborg att avgörande beslut ska ha en bred politisk förankring. Idag finns det tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte vill sälja. Någon bred politisk förankring är det alltså inte tal om.

Våra socialdemokratiska argument mot en försäljning är följande: Att äga infrastrukturen, det vill säga ledningsnät som förser oss med el, Fjärrvärme, fjärrkyla, gas och bredband är en garant för en trygg, säker och klimatsmart leverans. En försäljning innebär att vi förlorar insynen och möjligheten till att påverka vilken energi som försörjer Helsingborg och vilken data som passerar.

Om en ny ägare tar över Öresundskraft har den inga skyldigheter att följa ambitionen som idag finns inskriven i ägardirektivet och reglerar fjärrvärmepriserna till att vara lägre än genomsnittet.

Ett av det starkaste och mest relevanta argumentet för att behålla Öresundskraft i kommunal ägo är klimat och miljöperspektivet. Idag har vi högt ställda klimat och miljökrav på den energi som Öresundskraft både producerar och förmedlar.

Öresundskraft är och har varit drivande i stadens miljöarbete och mycket av arbetet som påbörjats, bland annat utbyggnaden av solceller riskerar att tappa fart eller att helt utebli vid en försäljning. Att offra vårt klimat och vår miljö för snabba cash är inget alternativ för oss. Vi säger därför nej till försäljning av Öresundskraft.

Jan Björklund

Kommunalråd (S)

Anna Ingers

Kommunalråd (S)

Maria Ward

Kommunalråd (S)

Publicerad 03 April 2019 09:00