Ingrid Mattiasson Saarinen.

Ingrid Mattiasson Saarinen. Foto: Olof Holmgren

V-kravet: "Alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan"

Vänsterpartiets motion tas upp under nästa veckas fullmäktige

HELSINGBORG.

Idag får barn till mammor och pappor i Helsingborg som är föräldralediga eller arbetslösa gå max 15 timmar i förskola varje vecka. Detta vill Vänsterpartiet ändra på.

15 timmar är det lagstadgade minimiantalet timmar som finns idag. Nu vill Vänsterpartiet göra det möjligt för alla barn att kunna gå dubbelt så många timmar i veckan istället, alltså 30 timmar.

"Vänsterpartiet vill att alla barn ska få goda förutsättningar till en bra start i livet, därför vill vi ge alla barn möjlighet att ta del av förskoleverksamheten även om föräldrarna under en period är arbetslösa eller föräldralediga", skriver partiets gruppledare i fullmäktige Ingrid Mattiasson Saarinen i en motion.

Hon anser att förskolan spelar en avgörande roll för att alla barn ska få tillgång till språket, gemensamma upplevelser och möten som ökar förståelsen för varandras olikheter.

Hon menar också att en hel del andra kommuner har långt mer generös inställning i frågan än Helsingborg, och tycker att man i Sundets pärla borde utöka timmarna.

I sin argumentation pekar hon också på att en sammanställning som Folkhälsomyndigheten låtit göra tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), pekar på att förskolan har positiva effekter på både barns psykiska hälsa och deras studieresultat i ämnen som språk och matematik.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) har skriftligen svarat på motionen och föreslår att motionen röstas ner. Han argumenterar för att en sådan satsning skulle bli kostsam. Han hänvisar till ett remissyttrande från barn- och utbildningsnämnden som menar att om hälften av familjerna utnyttjar den nya vistelsetiden skulle kostnaderna öka med 27 miljoner kronor.

"Det blir en opåkallad kostnad när det redan finns möjligheter för familjer att ansöka om en utökad vistelsetid om familjesituationen kräver det", skriver kommunalrådet i sitt svar.

Vänsterpartiets motion kommer att tas upp på nästa fullmäktige den 23 april.

Publicerad 19 April 2019 07:00