Thomas Hansen tycker överlag att förändringen är positiv och han hoppas att det leder till att färre röker eller åtminstone trappar ner och att det blir bättre för miljön.

Thomas Hansen tycker överlag att förändringen är positiv och han hoppas att det leder till att färre röker eller åtminstone trappar ner och att det blir bättre för miljön. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Var ska det vara tillåtet att röka – och vem ska hålla koll?

Kommunen diskuterar med krögare – men mycket är ännu oklart

HELSINGBORG.

Den 1 juli blir det förbjudet att röka på uteserveringar och vid entréer. En näringsidkare ser stora risker för ökad nedskräpning och att verksamheterna själva tvingas avvisa de som inte följer de nya reglerna. Nu hoppas han att kommunen ska komma med svar på hans frågor.

Thomas Hansen är en av många näringsidkare i Helsingborg som funderar kring hur den nya röklagen kommer att slå. Och hos honom väcks flera nya frågor.

Var ska det i stället vara tillåtet att röka? Vem ska ansvara för att det inte kommer att ligga en massa fimpar överallt när askkopparna vid entréer och på uteserveringar tas bort? Och hur ska det gå till när näringsidkare kan tvingas avvisa de rökare som inte följer de nya reglerna?

Jag ser det som ett gemensamt problem, vi får lösa detta tillsammans

– Blir det fortsatta problem så ska ju egentligen polis tillkallas. Och man kan ju tycka att de har annat att ta itu med, säger Thomas Hansen, som är hotellchef på Scandic Nord vars ägare även ska öppna ett helt nytt Scandic i det nya Oceanhamnen i framtiden

I flera fall blir det oklart läge eftersom en fastighetsägare alternativt näringsidkare ansvarar för själva entrén men den intilligande marken är det oftast en annan aktör, en privat markägare eller kommunen, som äger. Det skapar frågor hos Thomas Hansen om vem som ska ansvara för vad.

Vart ska man hänvisa de rökare som inte längre får röka vid entréerna? Hotellchefen har ett konkret förslag: inför särskilda rökhållplatser. Och tycker att kommunen ska ansvara för att städa dessa.

– Annars lär vi ha fimpar kastade på marken lite överallt, menar han.

Han upplever inte att kommunen tagit tag i frågan ordentligt och kräver nu besked.

– Jag hoppas att kommunen vaknar och vill föra en dialog om hur vi tillsammans ska göra. För jag ser det som ett gemensamt problem, vi får lösa detta tillsammans, menar han.

Det tycker även Sophia Stringer, som arbetar med renhållningsfrågor på stadsbyggnadsförvaltningen.

Hon berättar att kommunen är igång med dialog med krögare i stan inför lagändringen, och menar att det är ett delat ansvar.

– Vi har tagit det i olika forum. Men jag tar gärna bollen och kontaktar honom också (Thomas Hansen, reds.anm.), säger hon.

Risken för att vi kommer att gå omkring bland fler fimpar på stadens gator är överhängande, åtminstone till en början, menar både Thomas Hansen och Sophia Stringer på kommunen.

Risken för att vi kommer att gå omkring bland fler fimpar på stadens gator är överhängande, åtminstone till en början, menar både Thomas Hansen och Sophia Stringer på kommunen. Foto: Andrew Balcombe/Adobe Stock

Hon berättar att eftersom lagförslaget klubbades igenom i riksdagen så sent som i december ifjol, är det fortfarande en del oklarheter om vad som ska gälla. Exempelvis vet kommunen ännu inte hur långt bort från rökfria entréer och uteserveringar som rökförbudet ska sträcka sig.

Hittills har kommunen beslutat att införa fler askkoppar nära eller i anslutning till entréer och uteserveringar, men hur nära är lite oklart. Fler lösningar är att vänta, men detta måste ske i dialog med näringsidkare menar Sophia Stringer som öppnar för individuella lösningar i somliga fall.

Vad anser du om förslaget om särskilda "rökhållplatser"?

– Vi har pratat om att ha olika rökrutor. Men det skulle också bli en onödig investering att göra rökrutor som ingen står och röker i, säger hon.

Hon tror det hade varit lyckat om man får rökare att ändra beteende och istället gå bort och röka på särskilt anvisade ytor.

– Men vi tror att investeringen med askkoppar på lite olika ställen är en bra start, säger Sophia Stringer som inte hymlar med att hon tror att det kommer bli en ökad nedskräpning till följd av lagändringen, åtminstone till en början.

Vem bär ansvaret för att städa upp om fimparna blir fler på stadens gator?

– I grunden är det staden och fastighetsägaren, beroende på vem som har ansvar för den aktuella ytan. Vi tar höjd för att det kommer bli lite mer skräpigt. Men det måste också ske i dialog med de berörda verksamheterna.

1 juli

De nya reglerna omfattar bland annat rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Publicerad 25 April 2019 11:37