Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. Foto: David G Lundin

Förslag: Så ska fjärrvärmepriserna hållas nere – om Öresundskraft säljs

Kommunalråd vill fortsätta kunna prissätta via Prisdialogen

HELSINGBORG.

Om Öresundskraft säljs, kommer staden ändå att kunna reglera fjärrvärmepriserna. Detta enligt ett nytt tjänstemannaförslag som nu presenteras.

De har stormat kring alliansens och SD:s planer på att sälja det i dag kommunägda Öresundskraft.

Engagerade håller på att samla in namnunderskrifter för att få till en folkomröstning i frågan om bolagets framtid. Ett av orosmolnen på kritikernas himmel har varit vad som ska ske med taxorna. Bland annat befarar många att fjärrvärmepriserna kommer att skjuta i höjden om staden inte längre har något att säga till om.

Nu går staden ut med ett pressmeddelande där ett nytt tjänstemannaförslag presenteras. Detta menar man ska tas med som underlag inför ett framtida ställningstagande kring en eventuell försäljning.

– Det har framförts oro för att en ny ägare kommer att höja fjärrvärmepriserna kraftigt. Därför avser staden att i avtalet med en ny ägare kräva att prissättningen fortsätter att ske via den framgångsrika Prisdialogen. Prisdialogen omfattar 1,7 miljoner hushåll i Sverige och är ett effektivt instrument för att förhandla rimliga och förutsägbara fjärrvärmepriser. Den fördelen vill vi värna om, säger Peter Danielsson (M), ordförande i kommunstyrelsen och ledare för alliansen i Helsingborg, i ett uttalande till de lokala medierna.

Han fortsätter:

– Dessutom kommer avtalet med köparen av Öresundskraft att innehålla en reglering av fjärrvärmepriset. På detta sätt säkerställs att fjärrvärmepriset hålls nere på motsvarande sätt som idag, understryker Peter Danielsson.

Förslaget handlar också om att man avser att bilda ett nytt bolag ihop med den nya ägaren till Öresundskraft, för att fortsätta ha kontroll över fibernätets användning och utveckling, står det i pressmeddelandet.

Publicerad 29 April 2019 11:57