Foto: Joel Winqvist

Oppositionen kritisk till förslag om fjärrvärme: "Dags att dra i nödbromsen"

Turerna kring Öresundskraft går vidare

HELSINGBORG.

Stadens moderbolag (HSFAB) och de styrande partierna vill att staden ska kunna reglera fjärrvärmepriserna i ett nytt avtal med en eventuell köpare av Öresundskraft. (S) och (MP) ställer sig kritiska till förslaget.

Det var under måndagen den 29 april som ett tjänstemannaförslag presenterades, kring Öresundskrafts vara eller icke vara i stadens ägo.

Så här uttryckte Peter Danielsson (M) det i ett uttalande till medierna:

– Det har framförts oro för att en ny ägare kommer att höja fjärrvärmepriserna kraftigt. Därför avser staden att i avtalet med en ny ägare kräva att prissättningen fortsätter att ske via den framgångsrika Prisdialogen. Prisdialogen omfattar 1,7 miljoner hushåll i Sverige och är ett effektivt instrument för att förhandla rimliga och förutsägbara fjärrvärmepriser. Den fördelen vill vi värna om, sade han.

Det bästa vore nu att de inser hur fel de har haft och att de härmed stoppar processen

Förslaget handlar också om att man avser att bilda ett nytt bolag ihop med den nya ägaren till Öresundskraft, för att fortsätta ha kontroll över fibernätets användning och utveckling, står det i pressmeddelandet.

Förslaget ska tas med som underlag inför ett framtida ställningstagande kring en eventuell försäljning, enligt staden.

Lokaltidningen har pratat med företrädare för oppositionspartierna Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som båda kritiserar förslaget.

– Det visar att opinionen som växt kraftigt har nått hela vägen in till rådhuset. Det bästa vore nu att de inser hur fel de har haft och att de härmed stoppar processen, menar Marcus Friberg (MP).

Här menar dock alliansen och HSFAB att man ska kunna hålla nere fjärrvärmepriserna även efter att Öresundskraft eventuellt har sålts. Är det inte det som ni har velat få till?

– Det bästa är om staden äger bolaget själv. Och man undrar ju hur länge ett sådant avtal skulle gälla. Är det i två-tre år eller för hur lång tid framöver? Jag tolkar detta som att de har tagit till sig av den kritik vi har framfört. Man gick för snabbt fram och det är bra att de vågar erkänna det, menar han.

Jan Björklund (S) menar att har man väl sålt av bolaget har man även sålt bort rådigheten över prissättningen på fjärrvärme. Varför skulle en köpare acceptera sådana krav, frågar oppositionsrådet sig.

Han ser även risker med att man skulle tvingas sälja bolaget till ett lägre pris.

– Det är möjligt att man under ett eller två år kan ställa krav på prisnivån men inte på lång sikt. Det har jag väldigt svårt att tro, uttrycker han.

Däremot tycker han att det vore bra om man kan behålla rådigheten över det digitala nätet.

– Det har vi inget emot.

Publicerad 05 May 2019 00:00