Maria Winberg Nordström (L) fick i kommunstyrelsen igenom sitt krav på utvisningsprövning.

Maria Winberg Nordström (L) fick i kommunstyrelsen igenom sitt krav på utvisningsprövning. Foto: Helsingborgs stad samt Adobe Stock

Utökat skydd mot hedersbrott – kan bli lättare att utvisa: "Man ska följa svensk lag"

Kommunstyrelsen behandlade ämnet nyligen

HELSINGBORG.

Krav på att utvisning alltid ska prövas vid hedersrelaterad brottslighet samt ökat skydd för barn som riskerar att drabbas. Nu har Helsingborgs politiker meddelat regeringen vilka åtgärder man vill se i kampen mot hedersbrott.

Regeringen håller på att utreda hur man ska gå tillväga i den fortsatta kampen mot hedersrelaterad brottslighet i Sverige.

En utredning, som senare ska kompletteras, har skickats ut på remiss till en mängd institutioner i landet. Bland annat har Helsingborgs stad fått möjlighet att komma med sina tankar och funderingar.

Nu har delar av stadens tjänstemän och politiker fått säga sitt, och under kommunstyrelsens möte nyligen behandlades saken.

Kontentan är att man i Helsingborg är överens om att det behövs fler verktyg och befogenheter för att motarbeta hedersrelaterad brottslighet i Sverige.

Det är min starka uppfattning, jag vill inte ha det här skräpet i Sverige

"Det är särskilt viktigt att genom nya regleringar försöka skydda de barn som riskerar att utsättas för tvångsgifte eller könsstympning i utlandet", skriver bland annat Peter Danielsson (M), ordförande i kommunstyrelsen i des följebrev till justitiedepartementet.

Ett av de skarpa krav som Helsingborg nu ställer i sin skrivelse är att utvisning alltid ska prövas i samband med hedersbrott som begås av icke svenska medborgare. Ett förslag som Liberalerna fick igenom.

– Denna fråga är viktig för mitt parti. Det här är ett sätt att inskärpa allvaret, hederskultur står i strid med våra väderingar vilket är det som svensk lagstiftning bygger på, säger Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg.

– Kommer man hit är det rimligt att förvänta sig att man följer svensk lag. Det är min starka uppfattning, jag vill inte ha det här skräpet i Sverige, säger hon om den hedersrelaterade brottsligheten.

Som det är i dag prövas inte utvisning i samband med samtliga hedersbrott som begås i Sverige.

Några av de regeringsförslag som anges i utredningen är tuffare straff för de som begår hedersbrott, att man ska införa en straffbestämmelse om barnäktenskap och att det i skyddande syfte införs ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.

Publicerad 16 May 2019 11:59