Scoutledare Martin Björklund inspekterar en av ramarna.

Scoutledare Martin Björklund inspekterar en av ramarna. Foto: Per Eeg Olofsson

BILDSPECIAL: Här blir honungen en biprodukt

Bin lär scouter i Landskrona och Rydebäck om naturens mångfald

RYDEBÄCK.

Bina i en bikupa har sina tydligt definierade arbetsuppgifter och ett väl fungerande samarbete. Samarbetar gör också scoutkårerna i Landskrona och Rydebäck, med just ett biodlingsprojekt. Sedan någon dryg månad har de två bisamhällen, med vardera cirka 50 000-80 000 bin, yngel, honung och varsin äggläggande drottning.

Av
Jonas Lundin

Det är nästan utomjordiskt vackert en kväll som känns som sommar vid scoutstugan i Rydebäck. Åt ena hållet glittrar Öresund i solen, åt det andra sidan en damm. Tre män i vad som på håll ser ut som rymddräkter, arbetar invid ett par scoutblåa boxar. Men det svaga surret från de två bisamhällena är högst verkligt.

Det är Johan Persson och Martin Björklund, ledare i Landskronas respektive Rydebäcks scoutkårer och den lokale biodlaren Mats Knutsson som gör en kontroll hur bina i scouternas två bisamhällen mår.

– Nu är de på topp. Nu vill de bara hämta nektar och jobbar för fullt, säger Martin Björklund.

Massvis med bin samlade.

Massvis med bin samlade. Foto: Per Eeg Olofsson

Till öppningen, eller flustret på biodlarspråk, kommer arbetsbina med sina ”pollenbyxor”, små ”klumpar” med pollen som sitter på bakbenen. Säkerligen kommer de från rapsen en bit bort.

Drottningen lägger just nu runt 2 000 ägg om dagen. Martin Björklund lyfter upp en av ramarna. Och där mitt ibland de många bina är ett något större bi, som märkts med en röd prick på ryggen: drottningen. De tar bort en liten ”vicecell”, där en ny drottning håller på att bildas. Det är en inblick i en fascinerande värld som Mats Knutsson ger.

Johan Persson avlägsnar ett

Johan Persson avlägsnar ett "vildbygge", alltså vaxkaka som bina byggt utanför ramarna. Foto: Per Eeg-Olofsson

– De bestämmer själva om biet ska bli ett arbetsbi, drönare eller drottning. Det är samma ägg men de bestämmer själv, säger han.

Det beror på vilken ”mat” de får och vad som behövs i bisamhället just då. De här kuporna kallas för staplingskupor, det är ”lådor” med olika ramar som staplas på varandra.

– Man har så kallade yngellådor. Det är där drottningen lägger sina ägg och det är där de drar upp sina bin. Man har ett spärrgaller i metall, som arbetsbina kommer igenom, men inte drottningen och drönarna. De är för stora. Man hindrar henne från att lägga ägg här uppe, säger Mats Knutsson och pekar på den översta ”lådan”.

Foto: Per Eeg Olofsson

– Har man skött det ordentligt så vet man att här uppe, finns det aldrig någon drottning och ägg, utan bara honung.

Johan Persson plockar bort ett ”vildbygge” med vax från en av ramarna.

– Det är bevis på att de har för lite plats. Då börjar de bygga där de inte ska bygga, säger Mats Knutsson.

De är uppväxta med att det finns allting i butiken, men de vet inte varför

Arbetet med biodlingen sker parallellt med scouternas vanliga verksamhet. Detta första år ser de som en upplärningstid. Det är först lite senare som scoutungdomarna själva kommer att få ta hand om biodlingen och skörda, slunga och tappa honung.

– Tanken är att lära ut om närmiljön, om pollinering. Det är ett bra sätt att lära ungdomar om naturen. Sedan är det en massa biprodukter, som honungshanteringen. Det är en rolig grej men det är inte det som är vårt fokus, säger Martin Björklund.

”Jag tog med guldet”, säger Mats Knutsson och visar upp en burk med helt nyslungad honung.

”Jag tog med guldet”, säger Mats Knutsson och visar upp en burk med helt nyslungad honung. Foto: Per Eeg-Olofsson

Det är bra att kunskapen sprids till kommande generationer tycker biodlaren Mats Knutsson.

– De är uppväxta med att det finns allting i butiken, men de vet inte varför. De har ingen bakgrund. Att man lyfter fram det är viktigt, säger han.

– Det är grunden till allt liv. Har vi inte pollinerande insekter så har vi inget som vi kan äta heller.

Mer info på Facebook: BEE Prepared Bigård

FAKTA:

Biodling innebär att man håller honungsbin som husdjur för att pollinera växter och för att utvinna honung och vax.

Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans. Inom biodling är det arten honungsbin/tambin som utgör biodlarens bisamhällen. I bisamhällen med honungsbin finns det en bidrottning som lägger ägg och några tusen drönare vars uppgift det är att para sig med drottningen. Arbetsbina städar, matar yngel, bygger vaxkakor, vakta bikupan och den sista tiden av sitt liv samlar de nektar som blir honung.

Källa: Wikipedia/ www.alltombiodling.se

Publicerad 16 June 2019 00:00