Hittarps IKs ordförande Jörgen Olsson och sportchef Fredrik Elgström.

Hittarps IKs ordförande Jörgen Olsson och sportchef Fredrik Elgström. Foto: Felix Alnemark

"Vi utvecklar människan, inte bara fotbollsspelaren"

Mötesplats Laröds IP nytt namn för hemmaplan

HELSINGBORG.

Hittarps IK har fördubblat antalet medlemmar på bara tio år. Föreningens ordförande räds inte näringslivsuttryck som att "leverera en kvalitativ produkt" när han förklarar varför klubben har växt så kraftigt. Nu satsar Hittarp på stora utbyggnadsplaner för att bli den självklara mötesplatsen i området.

Hittarps IK som bedriver både fotboll och gymnastik har mer än fördubblat antalet medlemmar på tio år från 700 till 1900.

– Föreningen tog ett antal beslut för ett tiotal år sedan om sin inriktning. Man satte bland annat en väldigt tydlig vision "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Att skriva och säga det är inte så speciellt svårt, däremot att förstå konsekvenserna av det och ändra sitt beteende och börja jobba efter det konsekvent. Det har denna förening gjort i tio år, säger Jörgen Olsson som varit ordförande i tre år och ledare i tio.

Föräldrar investerar sin tid och då vill man leverera medlemsnytta. Någonstans är det så att de köper en tjänst av oss och det är inte bara barnförvaring.

Ungefär samtidigt började föreningen jobba med ett tydligt värderingspaket i orden "kul, kamratskap, kvalité. Orden har laddats med underrubriker och innehåll.

– Man har varit duktig på att paketera. Man kan säga att värderingarna och visionen kommer inifrån och ut och sitter inte bara hos en ledare eller två. Man har pumpat det här. Jag är rätt övertygad om att det är basen till att föreningen har växt. Vi kan sätta ihop en produkt eller tjänst som har bra kvalité. Vi tror att samhället efterfrågar det. Vi kan se det i skolor och att föräldrar och barn vill ha kvalité. Det kan vara att vi lär oss något, att vi har kul, säger Jörgen Olsson.

Hittarps IK framför tidslinjen över föreningens historia. Nu siktar man mot 2 000 medlemmar inom några år.

Hittarps IK framför tidslinjen över föreningens historia. Nu siktar man mot 2 000 medlemmar inom några år. Foto: Felix Alnemark

Hur kommer det sig att ni som ungdomsförening uttrycker er som att "leverera en bra produkt"?

– Vi har nog sett att vi ska skapa medlemsnytta. Vi är en förening som är rätt annorlunda än många andra föreningar. Frågar du om målsättning för seniorfotbollen så kommer inte jag säga att det kommer vara allsvenskan. Vi kommer säga att vi är beredda att stötta den här modellen så långt det går. Vi ser det som en helhet. Vi skulle aldrig gå upp i division ett bara för att. Får vi en bra kvalité där man har kul kamratskap så kommer det smitta av sig från barnen till föräldrar till sponsorer, säger Jörgen Olsson.

Den nya klubbchefen Fredrik Elgström funderar på frågan om uttrycket en stund innan han tar till orda.

– Föräldrar investerar sin tid och då vill man leverera medlemsnytta. Någonstans är det så att de köper en tjänst av oss och det är inte bara barnförvaring. Det ska vara något mer. Man tar på sig att utveckla hela människan, inte bara fotbollsspelaren. Det viktigaste är samhällsmedborgare, säger han.

Hittarps IK ställer krav på föräldrarna att vara delaktiga och engagera sig.

–Vi vill att det ska vara en mötesplats. Du ska se hur mycket folk det är här en lördag. Man hänger kvar efter träningen och snackar, kanske äter en hamburgare. Det blir en personlig vinning, säger Fredrik Elgström.

Klubben har samtidigt haft förhållandevis lätt att locka ledare. Det har gjort att de kunnat jobba efter ledorden.

– Det är fundamentet till att vi växer. Vi får många ledare som vill vara här på grund av våra värderingar och kan leva det värderingarna. Upptagningsområdet från början var Domsten, Hittarp, Laröd. Sen är det klart att byggandet av Maria Park har påverkat inflödet.

Det har varit viktigt för klubben att kommunicera vad deras framgångsfaktorer är som ledartätheten.

– En av de sakerna som vi tror är viktiga är att det är en ledare per åtta barn. Det blir viktigt när vi pratar rekrytering för då vet jag som ledare att jag inte blir ensam ansvarig för ett lag. Är det 25 barn så blir det minst fyra ledare. Vi ser barn på ett rätt aktivt sätt som gör att vi har rätt goda förutsättningar att leva efter vår vision Så många som möjligt, så länge som möjligt.

– I Skolans värd har kanske en lärare 25 barn. Det är inte optimalt. Här kan du verkligen bli sedd, säger säger Fredrik Elgström.

Föreningen har både fotboll och gymnastik under sina färger.

Föreningen har både fotboll och gymnastik under sina färger. Foto: Felix Alnemark

Så vida det inte bildas en förening i Maria park så tror Hittarps IK att de kommer gå mot 2 000 medlemmar inom fem år. För att nå dit krävs också investeringar i faciliteterna på Laröds IP. Platsen kommer byta namn till Mötesplats Laröds IP.

– Man träffas mycket med sina barn på idrottsplatser. Istället för att kalla det arena så ska vi kalla det Mötesplats Laröds IP. Vi vill bygga omklädningsrum och klubblokaler. Mer mötesplats över generationer som ska vara inkluderande och utnyttjas mycket. De yngsta aktiva hos er är tre i gymnastiken och de äldsta är 90 år och spelar boule. Då pratar vi aktiva. Vi kommer också bygga någon form av gym/friskvård. Bygglovet är beviljat. Vi ska igång i höst och det kommer ta ungefär ett och ett halvt år, säger Jörgen Olsson.

Publicerad 16 June 2019 05:00