Det är fortfarande tillåtet att grilla hemma på den egna tomten.

Det är fortfarande tillåtet att grilla hemma på den egna tomten. Foto: Adobe stock

Extremt stor brandrisk i Höganäs

Brandrisken höjs även i andra kommuner i NV-Skåne

Av
Mattias Grenholm

NV-SKÅNE. Det mycket varma och torra vädret gör att brandrisken i nordvästra Skåne är stor. Räddningstjänsten har därför uppgraderat faran i Höganäs till extremt stor brandrisk på fredagen.

Detta innebär att man inte längre får grilla ens på kommunens fasta grillplatser och heller inte använda spritbrännare, gasolkök eller pyroteknik.

Även i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona har riskvärdet höjts till mycket stor brandrisk. Här får man fortfarande använda sig av kommunernas fasta grillplatser eller grilla hemma på tomten.

I Båstads kommun är dock brandrisken inte lika hög och inget eldningsförbud är infört. Eldning sker på eget ansvar.

Publicerad 26 July 2019 09:43