Bild från 12 juni i år då Bert Alfson lämnade över namnlistorna till fullmäktiges ordförande Mats Sander.

Bild från 12 juni i år då Bert Alfson lämnade över namnlistorna till fullmäktiges ordförande Mats Sander. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Klart: Nu ska fullmäktige säga sitt om en folkomröstning

Besked i frågan om Öresundskraft

HELSINGBORG.

Namnunderskrifterna är räknade och kommunen har kommit fram till att kraven är uppfyllda. Helsingborgs fullmäktige ska härnäst ta ställning till om det ska bli en folkomröstning om Öresundskrafts framtid.

– Sommaren har varit bra, säger Bert Alfson när Lokaltidningen ringer upp.

Och säger sedan:

– Nu blev den ännu bättre!

Bert Alfson är den som tog initiativ till att samla in namnunderskrifter för att väcka frågan om en folkomröstning om Öresundskrafts vara eller icke vara i stadens ägo. Han har nyss fått besked om att kommunen räknat ihop de 14 571 namnunderskrifter som lämnades in den 12 juni, som protest mot planerna på att sälja energibolaget.

Dagens besked lyder: tillräckligt många av rösterna, närmare bestämt 13 241 röster, är godkända för att fullmäktiges ledamöter ska ta ställning till en folkomröstning.

– Vi har lagt ner ett stort jobb på att komma fram till det här resultatet, så det känns väldigt tillfredsställande att vi har nått så här långt, säger han.

Bert Alfson är nu övertygad om att det kommer att bli en folkomröstning.

– Ja, det är jag helt övertygad om. Det är så många partier som har sagt att man tänker släppa igenom en folkomröstning, säger han.

– Nu återstår det att se hur vi ska driva kampanj i valrörelsen, säger han.

När fullmäktige ska ta ställning till frågan är ännu inte bestämt, uppger kanslichefen på stadsledningsförvaltningen Karin Runhagen till Lokaltidningen.

– Vi håller på att bereda ärendet just nu och i dagsläget kan jag inte ge några indikationer på när det kan bli klart. Det är mycket som behöver beredas inför ett sånt här beslut, säger hon.

Har det varit ett omfattande arbete att gå igenom alla namn?

– Ja, det har det varit. Det var 14 571 namnunderskrifter som lämnades sin, så det var ett gediget material att gå igenom.

Texten uppdateras...

Folkomröstning:

Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet.

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Källa: Sveriges kommuner och landsting

Publicerad 14 August 2019 15:38