Den anställde på vård- och omsorgsförvaltningen har skickat sms och bett att få låna pengar till en kund.

Den anställde på vård- och omsorgsförvaltningen har skickat sms och bett att få låna pengar till en kund. Foto: Adobe stock/Skärmklipp

Kommunanställd varnas: "Personen är jätteångerfull"

Omsorgsdirektören: Medarbetaren inser att det är olämpligt

HELSINGBORG.

En medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg försökte låna pengar av en av sina kunder. Personen tyckte situationen var obehaglig och larmade den anställdes arbetsgivare.

Av
Felix Alnemark

Den anställde har kontaktat en av sina kunder via sms för att låna pengar. Arbetsgivaren ser allvarligt på händelsen eftersom kunden står i en beroendeställning till den anställde.

– Att någon försöker låna pengar är tack och lov inget vanligt. Personen är jätteångerfull. Medarbetaren inser när, det blir tal om varning, direkt att det här är olämpligt. Ibland är det så att en person som varnas motsätter sig det och tar hjälp av sin fackliga organisation men så har det inte varit här, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör i Helsingborg.

Det är den elfte paragrafen "disciplinpåföljd" i de Allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet som den anställde är aktuell för. Den handlar om att ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse och därför meddelas en disciplinpåföljd i form av en varning.

Varningen utdelas för att klarlägga skyldigheterna i anställningen. Från kommunens sida har man också valt att utreda omständigheterna kring händelsen och tittat på om det funnits andra brister tidigare.

Publicerad 14 August 2019 10:17