Foto: Google street view

Kritikstorm mot Valltorp – kommunen lär ta över driften

Nämnden tar beslut under torsdagen

HELSINGBORG.

En politisk majoritet i vård- och omsorgsnämnden vill riva avtalet med den privata aktören Attendo som i dag driver vårdboendet Valltorp.

Verksamheten på boendet som ligger på Prins Georgs gata på Slottshöjden har kritiserats kraftigt av såväl tillsynsmyndigheten Ivo som av flertalet politiska partier.

Flera är även de invånare som uttryckt sitt missnöje med verksamheten.

Under ett oanmält besök i våras konstaterade Ivo bland annat att det bor fler personer på hemmet än vad verksamheten har tillstånd för. Det förekommer även att larm från de boende inte besvaras och att personalen inte rapporterar avvikelser enligt Lex Sarah.

På boendet vårdas även demenssjuka – trots att verksamheten varken har tillstånd eller kompetens för att vårda målgruppen. Andra brister som noterats är att informationsöverföring vid byte av arbetspass inte fungerar på grund av att all personal inte sköter sina arbetstider, samt att vissa avdelningar lämnas obemannade nattetid.

Christel Håkansson (S), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden är inte nådig i sin kritik av verksamheten. Hennes parti hare drivit på för att riva avtalet med Attendo i förtid och att kommunen ska ta över driften. Ärendet är en minst sagt brännande fråga.

– Det handlar om människor som befinner sig i livets slutskede och de förtjänar den bästa vård och omsorg som kan ges, uttrycker hon.

Även Vänsterpartiet vill avsluta kontraktet i förtid med Attendo, men partiet har ingen ordinarie plats i nämnden.

"Vänsterpartiet har länge undrat, hur många chanser Attendo ska få innan staden sätter ned foten", har partiet tidigare uttryckt sig i ett pressutskick.

Sverigedemokraterna och Miljöpartiet stöttar S-förslaget. Miljöpartiet vill också att man gör en konsekvensanalys. Tillsammans har S, MP och SD majoritet i nämnden. Förslaget om att riva avtalet med Attendo gick igenom på nämndens senaste möte.

Nu ska förvaltningen återkomma med beslutsunderlag och konsekvensanalys. I oktober kan nämnden komma att ta det formella beslutet att kommunen åter ska sköta driften av boendet.

Publicerad 29 August 2019 13:47