Emma Cotterill samordnar Frälsningsarmén arbete mot människohandel och prostitution.

Emma Cotterill samordnar Frälsningsarmén arbete mot människohandel och prostitution. Foto: Pressbild och Adobe Stock

Misstänker prostitution på flera thaimassageställen i Helsingborg

Nu får nätverk som ska arbeta motverkande pengar

HELSINGBORG.

I en enkät med anställda på thaimassagesalonger i stan har Frälsningsarmén försökt kartlägga deras arbetsförhållanden. Resultatet visar bland annat att två av tre har fått frågan om sexuella tjänster. Dessutom talar mycket för utbredd prostitution och människohandel på flertalet salonger.

Under perioden januari till mars i år har Frälsningsarmén, tillsammans med en thailändsk tolk, besökt 40 av de 50 thaimassagesalonger som man uppger finns i Helsingborg och samlat in 37 enkätsvar.

I samtalen med anställda har det framkommit att två av tre har fått frågan om sexuella tjänster. Så lyder de nedskrivna svaren. Muntligen har dock samtliga tillfrågade svarat att de fått den här frågan.

Andra resultat från enkäten handlar om att många känner frustration över kundernas förväntningar och av konkurrerande verksamheter som erbjuder sexuella tjänster. Och många är osäkra på vilka arbetsförhållanden de har rätt att förvänta sig.

– Det är sannolikt att prostitution förekommer på ett flertal thaimassagesalonger i staden och det går inte att utesluta människohandel eller koppleri, säger Emma Cotterill i ett pressutskick.

Hon är samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel och prostitution i Helsingborg som har pågått sedan 2015.

Nu ska Frälsningsarmén arbeta med ett nytt nätverk som man bygger upp, innehållande bland annat personer som jobbar inom thaimassage i nordvästra Skåne, med fokus på Helsingborg.

Målet är att förebygga mäns våld mot kvinnor på thaimassagesalonger genom prostitution och människohandel.

Satsningen kallas för "Respekt thai" och Länsstyrelsen Skåne beviljade nyligen pengar till detta. Fredagen den 6 september håller man sitt första nätverksmöte.

Bakgrund

Frälsningsarmén tog 2016 initiativ till Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution, som förutom Frälsningsarmén består av polisen, socialtjänsten, Helsingborgs hotellgrupp, Helsingborgshem, Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Bevakningsgruppen. Nätverket arbetar för att förebygga, motverka och bekämpa människohandel samt att erbjuda förutsättningslöst, rättighetsbaserat skydd och stöd till utsatta i Helsingborg.

Källa: Frälsningsarmén

Publicerad 06 September 2019 11:54