Ingrid Mattiasson Saarinen vill ha besked om elsparkcyklarnas framtid.

Ingrid Mattiasson Saarinen vill ha besked om elsparkcyklarnas framtid. Foto: Joel Winqvist samt Olof Holmgren (ansiktsbild).

Vänsterpartiet: "Varför får aktörerna som hyr ut elsparkcyklar en särställning i vår stad?"

Moderatpolitiker svarar – hoppas på tydligare regler

HELSINGBORG.

Varför får de företag som hyr ut elsparkcyklar i Helsingborg en särställning gentemot andra handlare? Och när kommer tydligare regler för var och hur fordonen ska parkeras? Frågorna har nu Ingrid Mattiasson Saarinen (V) ställt till stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Hon har skrivit en interpellation till det moderata kommunalrådet Christian Orsing.

Dels undrar hon varför Voi och Lime, de båda aktörer som började hyra ut elsparkcyklar i somras, slipper betala markhyra för sin verksamhet.

"Av någon anledning har de fått en särställning", skriver Ingrid Mattiasson Saarinen (V), partiets gruppledare i fullmäktige och även ersättare i stadsbyggnadsnämnden (V saknar ordinarie plats i berörda nämnd).

Hon fortsätter:

"Bolagen som hyr ut dessa elsparkcyklar tillåts använda trottoarerna som en kombination av gratis butiks- och lagerlokaler. När samtidigt den butik som vill ställa ut en gatupratare ska betala markhyra och också måste ta hänsyn till snubbelrisken."

Den andra funderingen V-politikern framför, är om det är på gång någon reglering av parkeringsläget för de hyrbara elsparkcyklarna, för att få bättre ordning och reda i gaturummet?

De båda frågorna hänger i mångt och mycket ihop. Otydliga regler nationellt är den främsta förklaringen, menar nämndordförande Christian Orsing när Lokaltidningen ringer upp.

Christian Orsing (M).

Christian Orsing (M). Foto: Joel Winqvist/arkiv

Företagen kommer undan markhyra eftersom elsparkcyklarna i lagens mening idag betecknas som regelrätta cyklar, och inte som fordon som bilar eller mopeder. Christian Orsing liknar det vid att om du som privatperson parkerar din cykel utmed en fastighet så är det inget du behöver betala för.

Dock har staden i sitt samverkansavtal med aktörerna kommit överens om en modell som man hoppas ska leda till bättre hyfs i parkeringsfrågan. För i avtalet står att den person som hyr en elsparkcykel betalar olika mycket i hyra beroende på var man parkerar.

– Parkerar man på de av stadens angivna hot spots, där det blir mindre påverkan, får man betala en lägre hyra jämfört om man exempelvis ställer sitt elfordon på Knutpunkten där de står i vägen för många. Där blir det klart dyrare för kunden. Det här är ett sätt att förbättra situationen, säger Christian Orsing som är tydlig när han säger:

– Men vi är inte nöjda med hur en del individer misstolkar det här.

Nu hoppas han på tydligare besked från myndigheter om hur man ska gå vidare.

– Nu är det ett oklart juridiskt läge. Vi väkomnar ett förtydligande och följer ärendet och även andra städer som testar gränserna, säger han och exemplifierar med Malmö som sagt sig vilja testa att kräva aktörerna på en avgift för den mark som de upptar.

Hade du velat att ni som kommun kunnat ta ut markhyra från aktörerna?

– Om det är lösningen vet jag inte. Men jag vill ha bättre ordning på cyklarna är van vi har idag, säger han och påpekar i samma veva att helsingborgarna faktiskt redan kan påverka detta i sättet man tar sig fram och parkerar de här fordonen.

Publicerad 06 September 2019 10:08