Numera är hastigheten begränsad till sex kilometer i timmen på olika gator i city. Det tycker Christian Müller är bra.

Numera är hastigheten begränsad till sex kilometer i timmen på olika gator i city. Det tycker Christian Müller är bra. Foto: Joel Winqvist

Efter kritikvågen – hastigheten för elsparkcyklar sänks kraftigt i city

Trafikchef: "Finns gator man definitivt inte ska köra för fort på"

HELSINGBORG.

Förekomsten av elsparkcyklar på Helsingborgs gator har blivit rejält omdebatterad. Sedan förra veckan är hastigheterna för de här fordonen rejält reducerade på vissa särskilt folktäta gator i city.

Förändringen omfattar båda de företag, Voi och Lime, som i dag hyr ut elsparkcyklar i stan.

Det hela handlar om att hastigheten på ett antal gator i stadskärnan sänks från 20 kilometer i timmen till sex kilometer.

Justeringen är en del i det så kallade "letter of intent" som staden har med de båda aktörerna, där man gemensamt kommit överens om hur man ska arbeta med trafikfrågorna, förklarar Oscar Grönvall som är trafikchef på Helsingborgs stad.

Han berättar att staden ville få detta till stånd redan när de båda företagen började hyra ut sina fordon i stan i somras.

– Men då hade man inte de tekniska förutsättningarna för det. Nu har man utarabetat funktionen i fordonen och nu funkar det så bra och säkert att det kan användas ute, säger han.

Oscar Grönvall.

Oscar Grönvall. Foto: Joel Winqvist/arkiv

– Redan innan de (Voi och Lime, reds.anm.) kom hit insåg vi att det finns gator där vi definitivt inte vill att det ska köras för fort, säger trafikchefen om en av anledningarna. En annan är att staden fått ta del av en hel del klagomål om att det körs för fort med elsparkcyklar.

Även i flertalet andra städer, bland annat Malmö, har samma begärnsningar införts.

Men hur går det hela till i praktiken? Jo, de här elsparkcyklarna är gps-styrda. Fordonen känner av vilka gator de befinner sig på och det är rent praktiskt inte möjligt att köra fortare än sex kilometer i timmen på de aktuella gatorna, oavsett hur mycket man gasar på.

Oscar Grönvall tillägger att det i Helsingborg även finns somliga gångfartstråk, där man inte får framföra fordonet i högre hastighet än gångfart.

– I grund och botten är det vanlig lagstiftning som styr, och det är upp till varje enskild att följa lagstiftningen, menar trafikchefen.

Christian Müller vill se både hjälm- och

Christian Müller vill se både hjälm- och "körkorts"krav på de som vill hyra sig en elsparkcykel. Foto: Joel Winqvist

Christian Müller är en av de som rullar Helsingborgs gator fram på en elsparkcykel.

Han tycker att det är rätt att sänka hastigheterna på gator där mycket folk rör sig.

Men han vill gå ett steg längre.

– Man måste veta vad man gör. Det här är inte för alla. Jag tycker att alla som färdas på en elsparkcykel borde ha hjälm. Och alla borde tvingas gå en kortare kurs för att få en licens att få köra. Det är så lätt att man råkar ramla framlänges på en sån här, förklarar han.

Aktuella gator

På följande gator/torg/parker har hastigheten för el-fordonen sänkts från 20 kilometer till sex kilometer i timmen:

  • Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget
  • Drottninggatan mellan Stortorget och Hälsobacken
  • Kullagatans gågata
  • Bruksgatans gågata
  • Stadsparken
  • Furutorpsparken
  • Kajpromenaden
  • Gröningen

Publicerad 07 September 2019 00:00