Oscar Persson är en av 18 deltidsbrandmän som påverkas av nedläggningshotet i Vallåkra.

Oscar Persson är en av 18 deltidsbrandmän som påverkas av nedläggningshotet i Vallåkra. Foto: Privat samt Aija Svensson

Tusentals kämpar för brandstation: "Alla tycker det är för jävligt"

Namninsamling till stöd för Vallåkras station

VALLÅKRA.

Deltidsbrandstationen i Vallåkra är en av flera som planeras läggas ner. Men uppemot 6 000 namnunderskrifter vill något annat. "Det är allas säkerhet det handlar om", säger brandmannen Oscar Persson.

Beskedet kom i maj och slog ner som en bomb. Deltidsbrandstationerna i Vallåkra och Allerum ska läggas ner, som ett led i att Räddningstjänsten Skåne nordväst måste spara totalt fem miljoner kronor fram till 2022.

I samma veva tog oron och upprördheten över planerna fyr. Berörda brand- och ombudsmän riktade kraftig kritik.

I svalllågorna drogs en namninsamling igång för att få direktionen för Räddningstjänsten Skåne nordväst, som fattat beslutet, på andra tankar gällande stationen i Vallåkra.

Nu har omkring 6 000 personer skrivit på protestlistan. Fredagen den 13 september planeras den lämnas över till direktionen.

– Jag har inte träffat en enda person som har vägrat skriva under. Alla tycker att det är för jävligt. Folk har ordagrant sagt till mig att "de ska ge fan i att lägga ner räddningstjänsten". Och att detta måste få kosta pengar, säger Oscar Persson, som är en av 18 berörda deltidsbrandmän i Vallåkra.

I en tidigare intervju med Lokaltidningen har förbundsdirektör Christer Ängehov, som föreslog neddragningarna för direktionen, berättat att beredskapen för Vallåkra från och med 1 januari 2020 ska täckas från stationen i Bårslöv och beredskapen för Allerum från stationen på Berga. Han ser inte att förändringen skulle innebära någon försämring i verksamheten.

– Vi kommer att kunna ha en heltidsstyrka inom tio minuter från Vallåkra så där ser jag inte att det blir någon större konsekvens, sa han.

Men tillade i samma intervju att han har full respekt för den oro som planerna medför.

Jag har inte träffat en enda person som har vägrat skriva under

Magnus Krantz är ombudsman hos Brandmännens riksförbund. Han delar inte alls förbundsdirektörens uppfattning.

– Vi vet ju att tiden är viktigt i första skedet och att då bryta olycksförloppet snabbt och väljer man att lägga ner en station kan detta få konsekvenser när det ska räddas liv samt egendomar då man blir resurssvagare vid en nerläggning, säger han och fortsätter:

– Tar man bort en station så försämras den totala förmågan vid större händelser. Det blir en station mindre som kan åka ut på larm, säger han och får medhåll i sak av bland annat Länsstyrelsen Skåne som har yttrat sig.

Brandman Persson understryker att verksamheten handlar om allmänhetens säkerhet.

– Vi finns ju där för dem. Vi gör inte detta för pengar. Det är allas säkerhet det handlar om.

Publicerad 08 September 2019 00:00