Så här ser den nya uppfinningen ut.

Så här ser den nya uppfinningen ut. Foto: Pressbild

Ny uppfinning ska känna av översvämningar på Österleden

Ska indikera eventuella brister i dagvattenbrunnarna

HELSINGBORG. Kommunen har tagit fram en ny uppfinning som ska kunna upptäcka eventuella brister i dagvattensystemet, längs med Österleden.

Det är en slags radardetektor som känner av översvämningar på vägbanor.

Sensorn mäter avståndet från brons underkant ner till vägbanan. Om avståndet minskar med mellan en och tio centimeter skapas ett ärende som kommunen kan hantera. Det kan handla om att en brunn behöver rensas eller att räddningstjänsten måste kallas in för att stänga av vägen. Större saker som fordon filtreras bort per automatik.

– Upptäcker detektorn en vattenansamling får vi direkt kännedom om detta. På så sätt kan vi tidigt få reda på eventuella brister i dagvattenbrunnarnas funktion, åtgärda problemet snabbare och på så vis också minska olycksrisken, säger Andréas Hall som är utvecklingsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen och personen bakom idén, i ett pressutskick.

Detektorn monteras över Österleden, alltså väg 111 under torsdagen den 12 september och ska testköras en tid framöver.

Publicerad 10 September 2019 00:00