Det blir trappor och sluttande plan ner till kajpromenaden från gräsmattan sett eftersom den kommer ligga tre meter ovan havsnivån.

Det blir trappor och sluttande plan ner till kajpromenaden från gräsmattan sett eftersom den kommer ligga tre meter ovan havsnivån. Visionsbild: Elisabeth Möllerström

Spektakulär fontän i nya cityparken: "Precis vad Helsingborg behöver"

Kommunen: "Det mest attraktiva läget i stan"

HELSINGBORG.

En helt ny grön park, mitt i stan, med stor evenemangsyta är vad helsingborgarna har att se fram emot i framtiden. Dess mitt ska prydas av en 18 meter lång spektakulär fontän.

Det handlar om den nya mötesplats som får namnet Vågparken, som ska ligga mitt emellan The Tivoli och den hotell- och kongressanläggning som i detta nu byggs på området Seau.

Tematiken för parken är tydlig; det blir mycket grönt och med tydliga anspelningar på det närporlande sundsvattnet.

– Det här är precis vad Helsingborg behöver, mer grönska i staden, menar Martin Hadmyr som är stadsträdgårdsmästare på kommunen.

Hela parken ska bli 3 500 kvadratmeter stor. Största delen ska bestå av en gräsmatta där uppemot 3 000 personer kan stå i publiken. Här ska olika typer av evenemang kunna ske, till exempel i regi av The Tivoli eller events kopplade till staden eller kongressanläggningen.

Så här kan delar av Vågparken komma att se ut, med framtida kongressbyggnaden i bakgrunden.

Så här kan delar av Vågparken komma att se ut, med framtida kongressbyggnaden i bakgrunden. Visionsbild: Elisabeth Möllerström

Det blir också plats för en hel del planterade växter, åtta egendesignade lyktstolpar av historiskt snitt och fem olika master.

Kronan på verket kan sägas bli den stora fontän som ska placeras i mitten av mötesplatsen.

– Vi ville satsa på något lekfullt inslag, det är svårt att komma nära vattnet annars vid hamnbassängen. Det är ett klassiskt inslag i centrala stadsrum att man jobbar med vatten, det ger liv och rörelse som få andra grejer gör, förklarar Martin Hadmyr som menar att parken kommer bli en kravlös mötesplats, på samma sätt som Gröningen är i dag.

– Här kan man samlas oavsett ålder och bakgrund och sitta ner och äta sin medhavda lunch, sola eller kasta frisbee. Det blir en mänsklig mötesplats.

Arbetet med parken drar igång efter att kongressanläggningen står klar hösten 2020.

Publicerad 11 September 2019 11:32