Här lämanr listorna över till kanslichef Karin Runhagen på Helsingborgs stad.

Här lämanr listorna över till kanslichef Karin Runhagen på Helsingborgs stad. Foto: Joel Winqvist

Hotad brandstation het fråga – här lämnas protestlistan in

5 700 personer vill ha kvar brandstationen

VALLÅKRA.

Motståndet mot att stänga ner brandstationen i Vallåkra är stort och under fredagen lämnades en lista som 5 700 personer skrivit under in till kommunförbundet.

Mikael Olsson och Jonas Enarsson, som båda är platschefer på stationen i Vallåkra, lämnade över namnlistorna strax efter lunch.

– Det här är ett sätt att visa på att det är ett mycket impopulärt beslut. Förhoppningsvis leder det till funderingar, menar Jonas Enarsson som är helt övertygad om att den operativa förmågan kommer att försämras om stationen i Vallåkra läggs ner.

De båda är också av uppfattningen att de fackliga förhandlingar som skett kring det här inte har fungerat.

Förhoppningsvis leder det till funderingar

Lokaltidningen har tidigare skrivit om fallet. Så här sade exempelvis Oscar Persson, en av 18 berörda deltidsbrandmän i Vallåkra, i en intervju för några veckor sedan:

– Folk har ordagrant sagt till mig att "de ska ge fan i att lägga ner räddningstjänsten". Och att detta måste få kosta pengar, sade han.

Det är direktionen för Räddningstjänsten Skåne nordväst som beslutat att de båda deltidsbrandstationerna i Vallåkra och Allerum ska läggas ner, som ett led i att Räddningstjänsten i det nordvästra hörnet av Skåne måste spara totalt fem miljoner kronor fram till 2022.

Såväl brandmän, ombudsmän som invånare har riktat kritik mot nedläggningsplanerna.

Till vänster Mikael Olsson flankerad av kollegan Jonas Enarsson.

Till vänster Mikael Olsson flankerad av kollegan Jonas Enarsson. Foto: Joel Winqvist

Christian Orsing (M), som är ordförande i direktionen, säger sig ha stor respekt för de känslor och oro som nedläggningsplanerna väcker.

– Jag har jättestor respekt för det, och för vad folk känner, säger han men förklarar att han tillsammans med de övriga som sitter och beslutar i frågan måste se till helheten och att räddningstjänsten ska fungera så bra som möjligt i alla berörda kommuner.

Och att det faktiskt görs vissa förstärkningar i exempelvis Ängelholm, satsningar som han tycker hamnat i skuggan av debatten kring de nedläggningshotade stationerna.

Den 19 september ska det slutliga beslutet angående Vallåkra- och Allerumstationerna tas.

Kommer den här insamlingen få er att tänka om?

– Jag tror inte det, svarar Christian Orsing.

Publicerad 13 September 2019 15:15