Jesper Brandin är försäljningschef på Nowaste. Vid månadsskiftet tas det nya lagret i drift med kunder som Björn Borg, Polarn O. Pyret och Brothers.

Jesper Brandin är försäljningschef på Nowaste. Vid månadsskiftet tas det nya lagret i drift med kunder som Björn Borg, Polarn O. Pyret och Brothers. Foto: Nowaste

Björn Borg och andra klädkedjor flyttar in i helautomatiserat lager

Ytterligare två klädföretag ansluter till lokalerna

HELSINGBORG.

Under hösten uppförs det så kallade Omni-lagret utmed E6 och E4. Lagret blir närmast helt automatiserat. Nu står det klart att Björn Borg AB, Polarn O. Pyret och Brothers flyttar sin lagerverksamhet till lokalerna på 11 000 kvadratmeter.

Det är Helsingborgsföretaget Nowaste Logistics som bygger ett helt automatiserat laget för leverans till både butiker och e-handelskunder. Lagret på Tostarps industriområde längs med E6 och ska tas i drift i månadsskiftet oktober/november med Catena som fastighetsägare.

Vi jobbar med att locka studenter från logistikutbildningen på Campus Helsingborg

Nu står det klart att Björn Borg AB flyttar det europeiska centrallagret från nederländska Tillburg till Helsingborg. I ett andra steg kommer företagets lager i Borås flytta med. Även Brothers och Polarn O.Pyret kommer husera sina lager i lokalerna.

I de nya lokalerna kommer 50-60 personer att arbeta och rekryteringen pågår. Att samma lager levererar både till den som handlar på nätet och till de fysiska butikerna är lite nytt.

–Vi knyter ihop e-handel och det fysiska butiksflödet. Det skapar synergieffekter i hanteringen. Det är något som har växt fram på senare tid. Fram till för några år sedan var e-handel mer ett nödvändigt ont med låg andel av konsumtionen. Men blickar vi framåt till där vi är idag så är det rätt stort skifte där vår konsumtion flyttat till nätet, säger Jesper Brandin, försäljningschef på Nowaste Logistics.

Varför är Helsingborg en bra plats för den här typen av verksamheter?

– Om man ser till det rent geografiska är läget bra med färjeförbindelser, bron och motorvägskorsningen. Vi når Oslo och Göteborg på kort tid. Norr ut ligger Stockholm. Söderut ligger Malmö och Köpenhamn, säger Jesper Brandin.

De flesta av leveranserna till lagret kommer att ske via Helsingborgs hamn.

– Sen vill jag tillägga att Nowaste har sin bas i Helsingborg och det ger starka fördelar med personalbas och kompetens. Vi har elva lager i Helsingborg. Vi jobbar med att locka studenter från logistikutbildningen på Campus Helsingborg både under och efter studietiden. Sen är Helsingborg en stad med ett bra företagsklimat. De försöker hitta lösningar som gynnar näringslivsområdet, säger Jesper Brandin.

Publicerad 16 September 2019 15:08