Claudia Velasquez.

Claudia Velasquez. Foto: Olof Holmgren samt Adobe Stock

Insänt: "Därför måste stadsodlingarna få finnas kvar"

Vänsterpartiet om varför ”Planteringar utan gränser” ska bevaras

INSÄNT. Vi vill ha kvar stadsodlingarna, ”Planteringar utan gränser”, och att kommunen garanterar att dessa finns kvar i framtiden. Stadsodlingar är viktiga utomhusträffpunkter för barn, vuxna och äldre. I tio år har stadsodlingar funnits under vägledning av kommunens tjänstemän. Det har funnits en sträva efter att föreningar och boende skulle ha möjligheten att ta över stadsodlingarna men vi vet att det är ett stort ansvar och att det inte finns organiserade föreningar i alla områden. Därför riskerar till exempel Husensjös stadsodlingar att försvinna vid årsskiftet.

Vi anser att Planteringar utan gränser har så stor betydelse för människor i bostadsområdena att dess existens måste garanteras! Den kan inte lämnas vind för våg. Det handlar om folkhälsa, trygghet och möten mellan människor. Att vandra genom stadsodlingen i Husensjö är en avkopplande upplevelse i dessa stressiga dagar vi lever i. Vi anser att platser som är hälsofrämjande måste få finnas kvar och att kommunen måste ta det övergripande ansvaret. Vi vill inte riskera att stadsodlingen i Husensjö försvinner.

Kommunen bör finnas som garanti för alla stadsodlingar staden, lyckade projekt ska aldrig monteras ner, de ska istället utvecklas.

Birgitta Möller

Ledamot i styrelsen för Vänsterpartiet Helsingborg

Claudia Velasquez

Ordförande Vänsterpartiet Helsingborg, boende i Husensjö

Publicerad 16 September 2019 00:00