Så här planeras bygget se ut när det är klart. En bidragande anledning till att man inte byggt så här tidigare är att verktygen för att mäta hur mycket koldioxid som släpps ut när ett hus byggs inte har funnits tidigare, men nu går även detta att mäta. Därför börjar man nu i branschen att flytta fokus från energiförbrukning till produktion.

Så här planeras bygget se ut när det är klart. En bidragande anledning till att man inte byggt så här tidigare är att verktygen för att mäta hur mycket koldioxid som släpps ut när ett hus byggs inte har funnits tidigare, men nu går även detta att mäta. Därför börjar man nu i branschen att flytta fokus från energiförbrukning till produktion. Visionsbild: Karin Petterssons arkitektbyrå AB

Så blir nya hyresrätterna klimatsmarta – Helsingborgshem inför ny metod

Mest klimatsmarta anbudet också billigast

HELSINGBORG.

NCC ska bygga 67 nya hyresrätter på Högasten, på uppdrag av Helsingborgshem. I satsningen ställer bostadsbolaget helt nya krav på att byggprocessen ska ske klimatsmart. Ett hittills ovanligt krav i bygg-Sverige.

Det förekommer självklart avvikelser, men när en beställare skickar ut anbud för att se vem som är bäst lämpad att anlita för ett nytt bygge, går man oftast på vilka som kan bygga till lägst kostnad.

När Helsingborgshem drog igång anbudsprocessen för ett nybygge omfattande 67 hyresrätter på Högasten, ville man även hitta den byggare som kunde bygga mest klimatsmart. Alltså den som kunde bygga på så vis att så lite koldioxid som möjligt släpps ut, under byggtiden.

– Det här är första upphandlingen för oss där vi har tittat på just den här biten. I framtiden kommer Boverket att ställa krav på att man ska bygga på det här viset så här är vi lite före myndighetskraven. Det handlar om att våga prova lite nytt, säger Björn Ravemark som är projektchef på Helsingborgshem, om pilotprojektet.

När anbuden summerades visade det sig att NCC:s bud var bäst. Bolaget var det som kunde bygga billigast, men även mest klimatsmart.

NCC:s strategi handlar om att använda en mindre mängd material än vad som brukar användas, men också att det material som används under byggprocessen har mindre åverkan på klimatet än likvärdigt byggmaterial.

En annan visionsbild på hur bygget kan komma att se ut.

En annan visionsbild på hur bygget kan komma att se ut. Foto: Karin Petterssons arkitektbyrå AB

Björn Ravemark siar att det här sättet att uppföra byggnader på kommer att öka markant framöver.

– Det är inte jättevanligt i dag men det är definitivt något som kommer att komma mer och mer. Den här upphandlingen har rönt ganska stort intresse från resten av Sverige. Fler och fler beställare jobbar nu med frågeställningen, säger han.

Har ni fler konkreta nybyggen på gång inom ramen för det här projektet?

– Än så länge är det detta men på ett eller annat sätt kommer vi i nästa upphandling ta med kunskap från den här byggnationen för att fortsätta i samma riktning.

67 lägenheter

Det blir två åttavåningshus och två tvåvåningshus som ska byggas. De flesta blir tvåor och treor. Alla fyra husen byggs med hög miljöprofil. Bland annat utrustas de med sedumtak och solcellsanläggning.

Husen ska byggas utmed Planteringsvägen och på Odengatan.

Byggstart blir i början av 2020. Vid årsskiftet 2021/2022 ska de stå färdiga.

Publicerad 16 September 2019 11:53