Marcus Friberg.

Marcus Friberg. Foto: Mostphotos samt Joel Winqvist/arkiv

Boenden vårdar dementa utan tillstånd – MP kräver svar i fullmäktige

HELSINGBORG. Sex vårdboenden i Helsingborg saknar enligt Ivo tillstånd att vårda dementa.

Trots det bedrivs ändå vård av personer med demensdiagnos på de aktuella boendena.

Nu vill Miljöpartiets gruppledare i fullmäktige Marcus Friberg ha svar på hur landet ligger i den här frågan. Han har skrivit en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Thunberg (KD), och ärendet ska upp på tisdagens fullmäktige.

Bland annat undrar han om lämpligheten med att personer med demens bor på samma avdelning som personer utan demens.

Han ställer sig även frågan om Lars Thunberg tycker det är en värdig ålderdom för personer med demensdiagnos när "varken boendemiljön eller personalen är anpassade efter deras behov" som han uttrycker det.

Unde kvällens fullmäktige ska även bland annat taxor och avgifter för äldreomsorgen faställas, motion om att inrätta skyddsboende/kvinnojour besvaras liksom en motion om att utreda en återstart av ett Brukarstödscentrum i Helsingborg.

Publicerad 17 September 2019 09:30