23 elsparkcyklar togs upp ur vattnet i helgen. Nu ser el-scooterföretagen allvarligt på händelsen.

23 elsparkcyklar togs upp ur vattnet i helgen. Nu ser el-scooterföretagen allvarligt på händelsen. Foto: Läsarbild

El-scooterföretagen om vandalismen: "Olyckligt"

HELSINGBORG.

Tjugotalet elsparkcyklar hittades i vattnet i helgen. El-scooterföretagen Voi och Lime är besvikna och vill nu sätta stopp för vandalerna.

Av
Wilhelm Nilsson

På måndagen kunde Lokaltidningen berätta om att 23 elsparkcyklar hittades i vattnet i Helsingborgs hamn under helgen. Det var när Facebook-gruppen Hamn- och strandstädning i Helsingborg och dykklubben Delfinen gjorde en omfattande städning längs kustremsan, som fynden gjordes. En av de medverkande var Kent Nielsen, som nu vill se ett totalförbud av el-scootrarna i Helsingborg.

Lokaltidningen har nu varit i kontakt med de två aktörer, Voi och Lime, vars fordon dumpades i vattnet. Aktörerna har inga planer på att lämna Helsingborg, utan vill nu i stället få bukt på vandalismen.

– Det här var en ny information för mig, men det är väldigt olyckligt att det sker, Tidigare har vi inte upplevt någon omfattande vandalism av våra elsparkcyklar, mer än i början av vår lansering i de olika städerna, säger Eric André, Nordenchef för Voi.

Niklas Joensen, Norden-ansvarig för Lime, ser också olyckligt på händelsen men är inte förvånad över att det har skett. Han har sett många liknande incidenter i Köpenhamn, där detta är ett stort problem.

– Det är inte första gången det sker. Vi har sett må nga liknande fall i andra städer, framförallt i Köpenhamn, där både cyklar och el-scootrar slängs i vattnet. Visst är det tröttsamt, och måste få ett stopp snarast, säger han och fortsätter:

Det här måste få ett stopp, men det är svårt att uppräta en polisanmälan

– Vi försöker kommunicera utåt till våra användare, för hur fordonen bör användas på ett korrekt sätt. Men det är svårkontrollerat, även om vi har kontrollanter ute i våra städer, som försöker se till så att elsparkcyklarna inte parkeras för nära vattnet.

Både Voi och Lime ska nu se till så att elsparkcyklarna hamnar åter hos företagen. De är väl medvetna om påverkan av miljön när el-scootrarnas kemikaler blandas ut i haven. Därför ska de nu försöka återanvända reservdelarna till nya elsparkcyklar, som ett led i att "kompensera miljöpåverkan något". Men att polisanmäla händelsen är inte aktuellt för någon av företagen.

– Dialogen som vi har med polisen är väldigt bra. Vi jobbar aktivt med dem för att förhindra detta, men det är väldigt svårlösta fall, och gör det därför svårt att polisanmäla. Dels känner vi inte till händelseförloppen eller vilka som utför de här gärningarna, avslutar Niklas Joensen.

Publicerad 01 October 2019 17:03