Malin Jonsson ska effektivisera Helsingborg och minimera krånglet för invånarna och näringslivet, när hon nu kliver på tjänsten

Malin Jonsson ska effektivisera Helsingborg och minimera krånglet för invånarna och näringslivet, när hon nu kliver på tjänsten "krångelombudsman". Foto: Wilhelm Nilsson

Hon blir den första krångelombudsmannen

Helsingborg går i bräschen

HELSINGBORG.

Krånglet ska bort från staden. Det menar Helsingborg stad som nu tillsätter världens (?) första krångelombudsman. – Det här blir verkligen ett test, säger den nya ombudsmannen Malin Johnsson.

Av
Wilhelm Nilsson

Helsingborg stad har på senare år arbetat febrilt med att bli mer tillgängligt och digitaliserat. Nu ska kommunen också bli mer effektiv, genom att ”slopa” krånglet. Därför presenterade man på tisdagen krångelombudsmannen som ska besvara de svårbesvarade frågorna, en tjänst som inte finns någon annanstans i Sverige, och rentav kanske inte ens i världen. Malin Johnsson blir den första att bemästra denna uppgift.

– Det här blir verkligen ett test. Vad jag känner till, finns det ingen annan som gjort något liknande. Karlstad är på gång men har inte startat sin funktion än. Vi har därför inte kunnat snegla på hur andra kommuner gjort, utan har fått uppfinna hjulet själva, säger Malin Jonsson, som inte kan svara exakt på hur tjänsten kommer att utformas:

– Vad som helst kan upplevas som krångligt, både av invånare och företagare. Därför går det inte att förbereda exakt vad vi ska göra, utan vi får i stället anpassa oss utefter hur många – och vilka typ av frågor som kommer in.

Hennes erfarenheter passar väldigt bra ihop med den här utmaningen

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) ser mycket positivt på att det blir just Malin Johnsson som blir Helsingborgs krångelombudsman, eller ”krånglo” som kommunen också väljer att kalla tjänsten.

– Malin är en befintlig anställd på Helsingborgs stad (2013) och känner därför staden väl. Hon besitter stor erfarenhet som kan kopplas till den här tjänsten, däribland som projektledare och har jobbat mycket med service och tillgänglighet i staden. Det är erfarenheter som passar väldigt bra ihop med det här uppdraget, förklarar han.

Krångelombudsmannen påbörjar sitt arbete direkt, med start i dag, den 1 oktober. Medborgarna, företagarna och föreningslivet kan alltså redan nu ställa sina frågor till krånglo, antingen via frågeformuläret på Helsingborg.se, eller gå vägar via kontaktcentret, telefon eller mejl. Samtliga ärenden som hanteras av krånglo kommer att publiceras på Helsingborg.se, där allmänheten kan få ta del av ärenden samt se vilken status vardera ärenden befinner sig i. Ärendena kommer dock att anonymiseras vid publik publicering.

Publicerad 01 October 2019 15:42