Byggarbete kan skapa kaos på Drottninggatan.

Byggarbete kan skapa kaos på Drottninggatan. Foto: Wilhelm Nilsson

"Trafikfarlig" väg byggs om - så påverkar det dig

HELSINGBORG.

Den breda gatan får bilisterna att trycka extra på gasen. Det vill Helsingborgs stad nu sätta stopp för genom att göra vägen smalare. En byggprocess som dock kommer att ta tid, vilket kommer att påverka helsingborgarna i stort.

Av
Wilhelm Nilsson

Trafikmiljön ska bli säkrare samtidigt som cykelvägar ska förbättras. Från och med tisdag den 8 oktober bygger Helsingborgs stad om Drottninggatan i anslutning till Fria bad. En gata som anses vara alledeles för trafikfarlig.

– Gatan är i dag väldigt bred, vilket innebär att allt för många kör för fort där. Därför smalnar vi nu av vägen för att öka trafiksäkerheten, äger Arion Stavici, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Ombyggnationen, som beräknas pågå fram till och med januari, kommer utöver att gatan blir smalare resultera i en dubbelriktad cykelväg, ett nytt övergångsställe, fler sittpatser med belysning samt nyplanterade träd för att regnmassorna ska samlas upp effektivt och därigenom silas ner i trädrötterna. Ett omfattande arbete, helt enkelt, vilket påverkar helsingborgarna i stort - men inte alla.

Framkomligheten blir begränad och köbildningar kan uppstå. Min uppmaning till trafikanterna är att vara ute i god tid och föredra kollektivt framför bilen

– För gångtrafikanter och cyklister kommer det inte påverka något nämnvärt. Men framkomligheten för bilister kommer att bli begränsad. Trafiken kommer att ledas om via Fria bads parkering, på ett smidigt och säkert sätt. Det här kommer naturligtvis bli reservationer för köbildningar, så min uppmaning till trafikanterna är att vara ute i god tid och i största möjliga mån, välja kollektivtrafiken i stället för bilen, fortsätter Arion Stavici.

Trots projektledarens uppmaning om att åka kollektivt under byggperioden, blir det inte helt problemfritt i busstrafiken. Skånetrafiken meddelar att bussarna som kör linje 8, kan drabbas av förseningar.

– Bussarna kommer att köras som vanligt på Drottninggatan, men med viss reservation för eventuella förseningar. Tillfälligtvis kommer dock busshållsplatsen "Fria bad" att tas bort. Huruvida den kommer att ersättas eller ej, diskuteras just nu, förklarar Anders Engzell, kommunikationsansvarig på Skånetrafiken.

Invånare och resenärer uppmanas att hålla utkik på Helsingborg.se och Skånetrafiken.se för att planera sin resa på bästa möjliga vis.

Publicerad 06 October 2019 00:00