Pappan åtalades för att ha slagit sin dotter med en steksapde i plast. Men det har inte gått att bevisa enligt rätten.

Pappan åtalades för att ha slagit sin dotter med en steksapde i plast. Men det har inte gått att bevisa enligt rätten. Foto: Adobe Stock

Flicka hade skador över hela kroppen – pappa frias från misshandel med stekspade

Tingsrätten: Går inte att utesluta att flickan skadat sig på annat sätt

HELSINGBORG.

En flicka larmade i skolan om att hon blivit misshandlad med stekspade, sparkad och trampad på av sin pappa. En rättsläkare har undersökt flickans kropp och ger stöd för hennes berättelse. Men pappan döms bara för två slag med handen som han erkänt.

– Som vanligt när det gäller små barn är det höga beviskrav och berättelserna är inte alltid tillräckliga för att det ska räcka fullt ut. Personligen trodde jag att de skulle räcka för flickan men samtidigt förstår jag domstolarna. Det är höga beviskrav, säger Mikael Niklasson, målsägarbiträde för flickan.

Socialnämnden polisanmälde händelsen efter att flickan larmat vuxna i skolan som tog händelsen på yttersta allvar. Socialtjänsten flyttade också flickan till ett jourhem.

En åklagare valde att väcka åtal då pappan misstänktes ha slagit sin dotter i ansiktet, på bålen och benen med en stekspade och sparkat eller trampat på henne.

Enligt flickan kom pappan på henne på hennes rum när hon spelade in en musikvideo med mobiltelefonen och skakade och visade rumpan under en kort sekvens. Pappan hävdar dock att flickan visade sin rumpa för en gammal man i telefonen. Fadern har erkänt att han slog henne med öppen hand på insidan av låret.

Enligt tingsrätten har flickan lämnat en berättelse som i stora delar överensstämmer med vad åklagaren har berättat. Hon har dock lämnat uppgifter som har varit motsägelsefulla och hennes berättelse om händelseförloppet har varit svår att följa i alla delar. De anser att det finns brister i berättelsen som påverkar bevisvärdet.

Rättsläkaren som undersökt flickan har gjort fynd som till exempel hudblödningar och blåmärken som bedöms ha ett utseende som är förenligt med att de uppkommit vid den aktuella händelsen genom trubbigt våld. Skadorna har helt eller till övervägande del uppkommit genom att någon annan person slagit och sparkat mot kroppen. Därför ger rättsintyget stöd för flickans berättelse.

Men enligt flickans föräldrar och en moster har skadorna uppkommit på annat sätt, bland annat genom att flickan ramlade på pärlor och slog sig under händelsen och genom att flickan är ett aktivt barn. Enligt pappan kommer hon ofta hem med blåmärken från skolan. Mot bakgrund av det anser tingsrätten inte att det är uteslutet att skadorna kan ha uppstått på något annat vis.

Han döms därför för ringa misshandel och böter på totalt 16 000 kronor. Han ska också betala 5 000 kronor i skadestånd till flickan.

Tingsrätten anser dock att det inte kan uteslutas att de utövats ytterligare våld mot flickan än de slag som pappan erkänt.

Publicerad 07 October 2019 14:54