Området kring Wienergatan är en av de flera platser som Peab ansvarar för att sköta.

Området kring Wienergatan är en av de flera platser som Peab ansvarar för att sköta. Foto: Google street view

Leverantörs skötsel av parker och gator fick 214 anmärkningar

Kan bli aktuellt att riva kontraktet med Peab

HELSINGBORG.

Peab sköter om ett stort antal parker och gator, enligt ett avtal med Helsingborgs stad. Men en septembergranskning av arbetet visade på hela 214 anmärkningar och skulle företaget inte uppfylla villkoren framöver kan kontraktet komma att rivas.

Besiktningen som gjordes omfattade det som staden kallar för driftområde Söder, som sträcker sig från Gåsebäck till Rydebäck plus österut med orterna Vallåkra, Gantofta och Bårslöv.

Förbesiktningen skedde den 12 september enligt gällande rutiner. Kontrollen gav totalt 214 anmärkningar. 16 av dessa anses vara normerande, vilket innebär generellt förekommande fel.

Bland annat har besiktningen slagit ner på trasiga och nedklottrade bänkar, trasigt broräcke vid Råån, vägskyltar som är sneda och en mängd ogräs på olika håll och kanter.

Leverantören har fått sex veckor på sig att åtgärda anmärkningarna, från besiktningsdatumet.

Den 8 november ska en ny kontroll göras.

"Vid efterbesiktningen kontrolleras om de fel som är upptagna i utlåtandet från förbesiktningen är avhjälpta eller inte. Vi avvaktar därför med beslut om eventuellt utökade kontroller med mera tills utlåtandet från efterbesiktningen är oss tillhanda", skriver stadsbyggnadsdirektör Kristina Magnusson i ett mejl till Lokaltidningen.

Vi kommer fortlöpande att fortsätta vår uppföljning över hur entreprenören utför sitt uppdrag

Hon tillägger att förvaltningen förmodligen kommer att skärpa sina kontroller av det arbete som leverantören enligt gällande kontrakt ska utföra.

Vilka åtgärder skulle kunna bli möjliga om Peab inte sköter sig framöver?

"Om det inte blir en markant förändring till det bättre och att entreprenören kan visa att de uppfyller villkoren i entreprenadkontraktet inom driftområde Söder kan det bli aktuellt med att avbryta kontraktet, men jag anser att vi inte där ännu. Vi kommer fortlöpande att fortsätta vår uppföljning över hur entreprenören utför sitt uppdrag. Det samtidigt som vi kontinuerligt ser över möjligheten till att utkräva vite eller att vidta andra ekonomiska åtgärder mot entreprenören", svarar förvaltningschefen.

Enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad som var först med att rapportera om granskningen, har även en anställd på staden fått lämna sitt arbete efter att hen inte redovisade granskningen för sin chef, Kristina Magnusson. Förvaltningschefen riktar i artikeln även självkritik kring det faktum att avtalet med Peab förlängdes endast ett par veckor innan granskningen gjordes.

Hon hävdar själv att hon inte kände till att besiktningen skulle göras.

– Nu vet jag i efterhand att vi skulle ha väntat. Att vi skulle ha avvaktat och först tagit upp alla brister som upptäcktes, säger hon till hd.se.

Lokaltidningen har varit i kontakt med Peabs presschef Kajsa Jacobsson som kommenterar saken så här:

– Vi ser jätteallvarligt på det här och går igenom och kommer att åtgärda de anmärkningar som finns. Det rör sig om stora driftsområden och det är en mängd uppgifter att sköta. Därmed inte sagt att det är acceptabelt med så många anmärkningar. Mer än så kan jag inte säga. I övrigt får jag hänvisa till vår beställare (staden, reds.anm.), säger hon.

Avtalet mellan staden och Peab kostar åtta miljoner kronor om året.

Publicerad 08 October 2019 10:31