Hanna Candell på bild. Till höger skyltfönstret på Kullagatan tillhörande den tomma lokalen.

Hanna Candell på bild. Till höger skyltfönstret på Kullagatan tillhörande den tomma lokalen. Foto: Joel Winqvist

Tjänst öronmärks för att locka nya aktörer: "Handeln behöver ställa om"

Ny satsning ska få fler att etablera sig i stadskärnan

HELSINGBORG.

Butiksytorna i stadskärnan lär minska i framtiden och behovet av mer plats för upplevelser öka. Det menar företrädare för Helsingborg city som öronmärker en halvtidstjänst som blickar utanför kommungränsen för att locka nya etableringar hit.

Satsningen kallas för "Sälj i city", något man smög i gång med i maj månad.

Det är Helsingborg city, samverkansorganet mellan cityhandlare, fastighetsägare i stadskärnan och staden, som ligger bakom kampanjen.

Kärnan i arbetet handlar om att locka fler aktörer att etablera sig i och satsa i centrala Helsingborg.

Man vill helt enkelt locka fler aktörer inom områden som handel, restaurang/café, kommersiella tjänster/service, upplevelser samt kontorsetableringar som idag inte är verksamma i Helsingborg, att satsa här.

Butiksytorna i stadskärnorna kommer på sikt att reduceras och koncentreras till vissa stråk

Det handlar i mångt och mycket också om att matcha rätt aktör med rätt fastighet. Det kan ses som en förlängning av det arbete som skett i flera år, som Lokaltidningen rapporterat om tidigare, om att satsa på olika mikroidentiteter i stadskärnan. Alltså att omsorgsfullt bestämma sig för vilka verksamheter som ska finnas vid ett visst stråk, och sedan fullfölja vad man bestämt.

Hanna Candell tror efterfrågan på upplevelser kommer att öka framöver.

Hanna Candell tror efterfrågan på upplevelser kommer att öka framöver. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Ett exempel är att Maria torg i dag utvecklats till ett mattorg, medan Kullagatan är ett renodlat shoppingstråk.

Målet är satt till att locka hit 20 nyetableringar i Helsingborg city inom två och ett halvt år.

Hanna Candell som är vd på Helsingborg city tror att efterfrågan på mer upplevelser kommer att öka i framtiden.

– Handeln behöver ställa om, uttrycker hon.

Och butiksytorna lär minska framöver, siar Jens Berglund som är regionchef på Fastighets AB Balder.

– Butiksytorna i stadskärnorna kommer på sikt att reduceras och koncentreras till vissa stråk. Därför måste vi i Fastighetsägarna City samarbeta för att få till ett attraktivt utbud längs våra stråk och platser, säger han i ett pressutskick.

Invånare har fått tycka till om framtiden i denna citylokalen.

Invånare har fått tycka till om framtiden i denna citylokalen. Foto: Joel Winqvist

En viktig del i arbetet med att locka fler etableringar hit handlar om att staden och fastighetsägarna samfinansierar en halvtidstjänst som har i uppdrag att ta kontakt med intressanta företag som skulle kunna etablera sig här. En slags riktad insats.

Malin Wallett, näringslivsutvecklare på staden och säljansvarig i projektet, har tilldelats denna roll.

– Vi tjuvstartade lite innan sommaren för att känna på marknadsintresset och har redan fått flera intressanta leads och förhoppningsvis faller ett par av dessa på plats redan i höst. Intresset har varit förvånansvärt stort och det känns oerhört spännande, uttrycker hon i en presskrivelse.

"Sälj i city" har invånarna hittills kunnat märka av främst i form av den tomma citylokal vid Kullagatan 30 där man satt upp en skylt och frågat allmänheten vad man tycker ska finnas i lokalen framöver. Nyfikna helsingborgare har skrivit ner ett antal önskemål på skyltfönstret.

Publicerad 08 October 2019 11:58