Frågan om det kommunägda bolaget har blivit en het potatis sedan förslaget om en försäljning kom upp.

Frågan om det kommunägda bolaget har blivit en het potatis sedan förslaget om en försäljning kom upp. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Oppositionen anklagar styret för partsinlaga: "Det är ytterst arrogant"

S och MP lägger förslag på eget datum

HELSINGBORG.

Förslaget till valsedel inför folkomröstningen om Öresundskraft är utformad som rena partsinlagan och datumet som föreslås måste ändras. Det anser S, MP och V som reagerar på det moderatledda styrets skrivelse.

Under onsdagseftermiddagen tas frågan om en folkomröstning huruvida kommunägda Öresundskraft ska fortsätta med samma ägarstruktur som i dag eller om det ska säljas, upp på kommunstyrelsens bord.

I förberedelserna inför den folkomröstning som sannolikt kommer att bli av, har debatten hårdnat kring hur valsedeln är skriven. Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är starkt emot planerna på en försäljning. Partierna riktar dessutom kritik mot skrivelsen och anser att den är en partsinlaga.

Jan Björklund.

Jan Björklund. Foto: Joel Winqvist/arkiv

– Det är ytterst arrogant av det moderatledda styret och SD att lämna in en partsinlaga och kalla den en valsedel. Självklart ska det vara tydligt för Helsingborgarna vad folkomröstningen handlar om; - ja eller nej till en försäljning av Öresundskraft! Det är också det som ska stå på röstsedeln, uttrycker oppositionsråd Jan Björklund (S) i ett pressutskick till de lokala medierna.

Läs mer:

Han får medhåll av MP:s Marcus Friberg, kommunalråd.

– Vi politiker har fått vårt mandat från helsingborgarna och då ska vi också lyssna på dem i denna folkomröstning. Valsedeln ska inte kidnappas! Ett skamligt förslag av de borgliga och SD. MP kommer att kämpa till sista timmen för att ge helsingborgarna de bästa förutsättningarna i folkomröstningen om Öresundskraft, säger han.

Marcus Friberg.

Marcus Friberg. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Partierna är, som tidningen skrivit om tidigare, kritiska till det förslag till datum för en folkomröstning som presenterats, den 12 januari.

Läs mer:

Istället anser partierna i opposition att man borde hålla en omröstning den 9 februari istället.

Partierna vill även att staden i möjligaste mån tillgängliggör de 44 vallokaler som användes vid de allmänna valen 2018. I förslaget som ligger på borde nu står det istället:

"Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa omröstningsdistrikt och lokaler i enlighet med valnämndens förslag".

Vänsterpartiet har enbart en insynsplats i kommmunstyrelsen, men stödjer S/MP-förslaget som läggs fram idag i kommunstyrelsen.

Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare i fullmäktige för Vänsterpartiet:

– Vi i Vänsterpartiet kommer att stödja Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas ändringsyrkande när det kommer upp i kommunfullmäktige. Vi har sedan det blev officiellt att den styrande minoriteten vill sälja Öresundskraft sagt nej till det, förklarar hon.

Läs mer:

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, håller inte med om att det skulle röra sig om en partsinlaga.

– Det här är en tydlig beskrivning av den affär som kommunfullmäktige har att ta ställning till, säger han och konstaterar att det hela är en principfråga för de partier som är emot en försäljning.

– Men det är det inte för oss, utan för oss handlar det enbart om vi får rätt köpare till rätt pris och rätt villkor, säger Peter Danielsson.

Han slår också tillbaka mot Jan Björklunds kommentarer om att beskrivningen av valsedeln har skett på ett arrogant sätt som S anser det vara.

– Han kommer med sina kaxiga uttalanden i medier ibland. Det här handlar helt enkelt om den affär som fullmäktige har att ta ställning till, menar han.

Publicerad 09 October 2019 11:49