Foto: Joel Winqvist/arkiv

Elsparkcyklar: Här är förslagen som ska skapa bättre ordning i oredan

Staden tar fram åtgärdspaket för att få bukt med problemen

HELSINGBORG.

Att inrätta parkeringsplatser för elsparkcyklar och att tvinga felparkerare att betala extraavgifter. Två förslag som staden hoppas ska lösa oredan med sparkcyklar.

Slarvigt parkerade eller rentav slängda elsparkcyklar på gator och torg, fordon som hamnat på havets botten och busåkande som riskerar säkerheten för invånare och besökare.

Även om en del som hyr de här fordonen sköter sig så har debatten kring det nya inslaget elsparkcyklar fokuserats på alla problem som uppstått sedan de infördes i Sundets pärla.

Nu har stadsbyggnadsförvaltningen presenterat ett förslag till åtgärder som man hoppas ska skapa ordning i oredan.

Det har bland annat sin bakgrund i den breda debatt som förekommit, men även i att Socialdemokraterna lagt ett ett nämndsinitiativ med syfte att få bort felparkerade elsparkcyklar i staden, och att Christian Orsing (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, bett sin förvaltning arbeta med omvärldsbevakning, utveckling och implementering av möjliga åtgärder i samverkan med aktörerna.

Tjänstemännen föreslår ett kraftigt åtgärdspaket som innehåller följande:

  • att kunna stänga konton vid busåkning och vandalisering. Alltså att enskilda privatpersoner som inte sköter sig inte ska kunna få hyra en elsparkcykel. Möjligheten finns redan idag men rutinerna behöver förfinas, lyder förslaget,
  • att hyrare som felparkerar får betala en extraavgift,
  • att öka egenkontrollen av felparkerade fordon,
  • att fortsätta utveckla hastighetsregleringen, då staden anser att gps-avläsningen som styr hastigheten på vissa gator inte funkar optimalt,
  • att införa två sparkcykelparkeringar längs Järnvägsgatan, som de uthyrande aktörerna Lime och Voi får hyra genom en markupplåtelse,
  • att bättre kunna hantera problematiken med elsparkcyklar som slängs i vattnet, trots att aktörerna har infört parkeringsförbudszoner närmast hamnbassängen samt
  • att bolagen skapar en pressjour för att bättre kunna hantera det stora medienintresset som man anser att frågan röner

Christian Orsing hoppas på besked från berörda myndigheter om hur man ska gå vidare.

– Nu är det ett oklart juridiskt läge. Vi väkomnar ett förtydligande och följer ärendet och även andra städer som testar gränserna, sa han till Lokaltidningen i september.

Torsdagen den 17 oktober väntas hans nämnd ta ställning till de föreslagna åtgärderna.

Publicerad 16 October 2019 11:46