Patrik Möller på bild och till vänster den aktuella fastigheten.

Patrik Möller på bild och till vänster den aktuella fastigheten. Foto: Google street view samt pressbild

Staden miljonköper fastighet intill Oxhallen: "Strategiskt intressant"

Öresundskrafts fastighet säljs för fyra miljoner

HELSINGBORG.

Staden ska köpa en fastighet intill Oxhallen för fyra miljoner kronor. Den anses ligga strategiskt bra till i H+-området som ska utvecklas för fullt.

Det är Öresundskraft som äger den aktuella fastigheten. Där har en transformatorstation varit verksam som knutpunkt i elnätet. Men Öresundskraft behöver bara en mindre station framöver i detta området varför fastigheten inte längre kommer behövas.

Och staden ser marken som "strategiskt intressant" för framtiden som Patrik Möller, exploateringschef i staden, uttycker det.

– Helsingborgs stad äger hela gamla slakteriområdet. Det här ökar rådigheten över området inför framtiden. Vi äger väldigt stora ytor här. Det här gör att vi lättare kan hitta rätt i strukturen sen, säger han.

Det är dock för tidigt att säga vad marken kan komma att användas till sedan.

– Det får vi titta på längre fram, när vi är framme i planarbetet, säger Patrik Möller.

Marken är belägen nära järnvägen och angränsar till både Bredgatan och Oljehamnsleden inom delområdet Husarområdet i H+.

Diskussioner mellan staden och bolaget har lett till att båda parter är överens om att det bästa är att staden köper fastigheten.

Man har landat i en slutsumma på fyra miljoner kronor för fastigheten som har en landareal om 2 883 kvadratmeter.

Innan staden tillträder marken ska nätstationen avvecklas och marken saneras. 31 mars 2021 ska staden få tillträde.

Affären klubbades under veckans fullmäktigemöte.

Publicerad 18 October 2019 11:54