Foto: Pressbild

Återvinningsstation i Kattarp ryker – då kan fler tömma i Ängelholm

Ansvarig: "Tre i hela kommunen är alldeles för lite"

KATTARP.

Snart försvinner återvinningsstationen i Kattarp. Därmed återstår endast tre stycken i Helsingborgs kommun. Följden kan bli att Kattarpsbor korsar kommungränsen för att slänga sina förpackningar.

När oktober månad övergår i november tas stationen på Magasingatan i Kattarp bort. Varför undrar säkert många, framförallt när det endast finns tre andra i hela kommunen.

Anledningen är att det tillfälliga bygglovet för att upplåta en återvinningsstation på marken då går ut. Marken ska användas till annat framöver.

– Det är jättetråkigt att den försvinner. Vi vill egentligen ha fler i staden för det finns väldigt få, menar Jenny Randborg som är regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för stationen.

– Tre i hela kommunen är alldeles för lite, säger hon.

De övriga ligger på Råå, i Påarp och i Gantofta. Närmaste stationen rent geografiskt för Kattarpsaborna blir istället den i Strövelstorp, i Ängelholms kommun.

Jenny Randborg tar det för sannolikt att boende i Kattarp kan komma att åka dit istället för till alternativen inom kommungränsen.

– Det kommer dem säkert att göra men jag ser inga risker med det. Vi vill att man tömmer sina grejer ordentligt. Det är inget konstigt. Vi får se till att tömma och städa där oftare i så fall. Man får ju lämna på vilken station man vill, säger hon.

Du ser ingen risk för att det här kan bli ett irritationsmoment för Strövelstorpsborna?

– Nej, inte om det sköts på ett snyggt sätt. Vi får tömma oftare helt enkelt, menar regionchefen.

Antalet stationer per kommun varierar kraftigt. Att en kommun av Helsingborgs storlek endast kommer att ha tre, lika många som exemplevis Bjuv, tycker hon är fel.

Däremot var Helsingborg snabba med att utveckla systemet med fyrfackskärl, vilket innebär att en hel del får sina återvinningsbara förpackningar tömda av sopbilen. Det kan vara en anledning till att kommunen har färre stationer än många andra.

Men minst tio stycken borde finnas i Helsingborg, enligt Jenny Randborg .

Station

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

När det gäller grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida.

Källa: FTI

Publicerad 19 October 2019 00:00