Lars Thunberg vill ge Attendo en ny chans.

Lars Thunberg vill ge Attendo en ny chans. Foto: Adobe Stock samt Joel Winqvist/arkiv

Trots kritiken: Alliansen vill fortsätta låta Attendo driva Valltorp

Sätter ner foten efter ny granskning

HELSINGBORG.

Trots massiv kritik mot verksamheten som Attendo driver på vårdboendet Valltorp vill den styrande alliansen inte bryta avtalet.

Detta ställningstagande har allianspartierna nu gjort efter att ha tagit del av en granskning som vård- och omsorgsförvaltningen nyligen gjort av Attendos verksamhet på Valltorp.

De två stora anledningarna till att alliansen vill ge Attendo en ny chans är dels att granskningen visar att man har bättrat sig.

– Man har upprättat en åtgärdsplan för att rätta till det som kritiserats av IVO och förvaltningen. Idag är samtliga punkter antingen redan åtgärdade eller tidsatta för genomförande, säger Lars Thunberg (KD) som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i ett pressmeddelande.

Den andra stora anledningen handlar om pengar. Det skulle bli betydligt dyrare att riva avtalet och låta kommunen sköta driften själv, en förändring som oppositionen har flaggat för att man vill få till.

Vi kan inte säga upp ett avtal på alltför lösa grunder

"Vid en återkommunalisering beräknas en ökad driftskostnad på 6,6 miljoner kronor per år, vilket innebär drygt 13 miljoner kronor för avtalets resterande två år", skriver vård- och omsorgsnämnden i sin skrivelse.

– Vi kan inte säga upp ett avtal på alltför lösa grunder, därför var det viktigt för oss med en ny granskning. När nu Attendo har en bättre struktur i förbättringsarbetet, en tydligare plan för att höja kvaliteten och dessutom kan påvisa en klart ökad kundnöjdhet, så ser vi inte tillräckliga skäl för en uppsägning, fortsätter Lars Thunberg.

Men. Alliansen kommer med ett förbehåll. Man vill att ansvaret för matleveranserna framöver istället ska skötas av vård- och omsorgsförvaltningen, då man inte är nöjd med kvaliteten på maten som levererats av Attendo.

Vårdgivaren ska också få ögonen på sig mer frekvent i form av utökad tillsyn för att se till så att avtalet mellan staden och Attendo följs, anser alliansen.

Nu har ett beslutsunderlag inklusive en konsekvensanalys för en uppsägning av avtalet tagits fram som partierna har att ta ställning till. Det ska poängteras att S, SD och MP, som tillsammans har majoritet i nämnden, har uttryckt att de vill se detta beslutsunderlag innan de tar ställning i frågan.

Den 31 oktober väntas nämnden behandla frågan.

Publicerad 19 October 2019 00:00