Inge mer skrammel med nycklar i dörren hos hemtjänstens brukare när man inför digitala lås.

Inge mer skrammel med nycklar i dörren hos hemtjänstens brukare när man inför digitala lås. Foto: Adobe Stock

Slut med skramlande nyckelknippor inom hemvården

Digitala lås är det nya

HELSINGBORG. Nu har vård- och omsorgsnämnden beslutat att införa digitala lås inom hemvården. Till ända är därmed snart den långa era av skramlande med stora nyckelknippor, som det såklart alltid finns risk för att man kan tappa bort.

Tekniken med digitala lås används redan i flertalet svenska kommuner.

Vinsterna anses vara flera; det ses som säkrare då den digitala nyckeln som blir en mobiltelefon endast kan användas om rätt personliga kod trycks in. Dessutom menar Jarl Tersin, avdelningschef för digitalisering och välfärdsteknik på vård- och omsorgsförvaltningen, att bytet kommer leda till att personal snabbare kan åka ut på larm.

– Vi spar både tid, pengar och miljö när vi slipper åka och hämta nycklar i samband med larmen, säger Jarl Tersin i ett pressmeddelande.

Det nya digitala låset är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren i kundens hem. Låset syns inte på utsidan och skadar inte dörren invändigt. Kunden ska kunna fortsätta använda sin nyckel som tidigare. Behörig personal kommer däremot att kunna öppna dörren med hjälp av en specifik mobiltelefon.

Installationen ska påbörjas vid årsskiftet och samtliga berörda kommer informeras i förväg, hälsar förvaltningen.

Låsen kommer inte att kosta kunden något, skriver förvaltningen.

Publicerad 05 November 2019 09:48