Liknande situationer har inträffat på andra ställen, exempelvis på Ättekulla.

Liknande situationer har inträffat på andra ställen, exempelvis på Ättekulla. Foto: Privat

Bajsande chaufförer och lastbilar på tomgång – nu har invånare tröttnat

Fackförbund står dock bakom chaufförer med usla villkor

ÖDÅKRA.

Chaufförer som parkerar sina lastbilar i långa karavaner, som bajsar och kissar på offentliga gräsmattor och skymmer sikten för närboende som ska ut med sina bilar. Nu har boende i Ödåkra fått nog och kräver förändring. Samtidigt anser ett fackförbund vi pratat med att chaufförerna arbetar under slavliknande förhållanden.

Lastbilarna, ibland uppemot 15-16 stycken på samma gång, står parkerade på den västra sidan av Marknadsvägen. Grovt räknat mellan handelsbutikerna på Väla norra och de nya bostäder som vuxit fram på Björkaområdet i Ödåkras södra delar.

Vi talar med en person som upplevt problematiken i mellan ett och två års tid.

Han tycker att situationen skapar en otrygghet och ett obehag, inte minst för familjer vars barn växer upp i närheten.

Så här ser namninsamlingslistan ut. I skrivande stund med 179 signaturer.

Så här ser namninsamlingslistan ut. I skrivande stund med 179 signaturer. Foto: Skärmdump samt Privat

– Det stör och påverkar inte minst barnfamiljer och människor som rastar sina husdjur där, säger personen som inte vill uppge sitt namn i tidningen.

Att chaufförer utför sina behov på gatan eller på intilliggande gräsmatta äcklar honom.

– Jag har sett dem kissa och bajsa mitt på gräsmattan. Det har blivit en sanitär olägenhet, säger mannen som bor i området.

Att vissa lastbilar ibland står på tomgång är skadligt för miljön, påpekar han.

Det bästa vore om man kunde förbjuda parkering där

Nu har en namninsamling dragit igång som i skrivande stund har fått 179 underskrifter. Målet är att få kommunen att agera.

– Det bästa vore om man kunde förbjuda parkering där. Eller bygga ut en annan parkering. Det vore det bästa för miljön och för familjerna här, tycker Ödåkrabon.

Oscar Grönvall som är trafikchef på Helsingborgs stad säger att man får lov att stå på gatan längs med Marknadsvägen om man följer de trafikregler som gäller. Han är medveten om problemet. Han säger att staden har gjort vissa åtgärder:

Dels begränsade man för ett knappt år sedan området som lastbilarna får parkera på. Tidigare var ytan större.

Staden har även ställt ut sopkärl.

Vid enstaka tillfällen har staden anlitat ett saneringsbolag som röjt upp i området och "tagit bort skiten" som trafikchefen uttrycker det.

– Tanken är att detta ska kunna användas som tillfällig uppställning men man får inte lov att bo i lastbilarna, kommenterar han.

"Jag blir arg och besviken", säger en privatperson Lokaltidningen har pratat med. Foto: Privat

Just boendefrågan är rent lagmässigt inte helt lätt att bedöma, menar han. Och det finns en EU-problematik kopplat till det här vilket kommunen inte har rådighet över.

– Jag vet att Trafikverket jobbar med att se över frågan. Vi hoppas de kommer med bra lösningar, säger Oscar Grönvall.

Hur ser du på att invånare i Helsingborgs stad är trött på detta?

– Det här är ju en fråga vi har haft på agendan en lång tid men vi har begränsade möjligheter att hitta andra lösningar på problemet.

Förs det diskussioner om att upplåta andra platser inom kommunen för uppställning, som kanske skulle vara mer lämpliga?

– Ja, men det är svårt för det finns ingen plats som är jättebra för ändamålet. Vi har tittat på andra städer där man har ordnat större uppställningsplatser. Då har de istället fått större problem än vad vi har.

Vad handlar det om för problem?

– Man har till exempel sett skadegörelse, en ökad mängd nedsmutsning och även kriminell verksamhet.

Vi ringer upp Carl-Richard Lindström som är ombudsman på fackförbundet Transportarbetareförbundet i Helsingborg. Han pekar på att det aktuella fallet på Marknadsvägen i Helsingborg bara är ett av många i landet. Enligt ombudsmannen kommer den övervägande majoriteten av de aktuella chaufförerna som det rör sig om från utlandet och utför tjänster åt svenska företag. Han anser att förarna är rättslösa.

– Det tråkiga i det hela är att till syvende och sist så är det så att chaufförerna utnyttjas. Vi ser det här som ett modernt slaveri, förklarar han.

De håller på med lönedumpning som gör att förarna inte kan leva på sina löner

Samtal med insatta i branschen har gett honom information om att somliga chaufförer som kommer hit har månadslöner så låga som omkring 5 000 kronor i månaden.

– De måste få en dräglig lön för att kunna överleva, och för att kunna försörja sina familjer i sina respektive hemländer, menar han.

– Vi anser inte att det här är chaufförernas fel utan beställarnas. De bär det största ansvaret i detta. De håller på med lönedumpning som gör att förarna inte kan leva på sina löner, menar ombudsmannen.

På frågan om han anser att kommunen kan göra något åt det specifika fallet svarar han så här:

– Man kan säkert få kommunen att sätta upp förbudsskyltar. Men då flyttar man bara problemet någon annanstans. Detta är ett nationellt problem som behöver diskuteras på riksdagsnivå. Det är ett jättestort problem.

Publicerad 09 November 2019 00:00