Klartecken för dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

Klartecken för dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Genrebild: Mostphotos

Klartecken för dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg

ÄNGELHOLM/HELSINGBORG. Nästa år är utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg tänkt att komma igång. Detta efter att regeringen gett klartecken.

Av
Martin Wingren

– Det sista steget i planeringsprocessen är nu avslutad. Det är ett glädjande och viktigt besked för Trafikverket, som innebär att projektet kan bibehålla planerad byggstart under 2020, säger Henrik Andersson, projektledare, i en kommentar på Trafikverkets hemsida.

Regeringen har avslagit de två olika överklaganden som inkom i samband med att Trafikverket fastställde järnvägsplanen i mars 2019.

Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Arbete pågår med att bygga ut denna del från 2020 till 2023.

"När hela Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid", skriver Trafikverket.

Byggstart är tänkt 2020 för projektet, till en beräknad kostnad på 2,4 miljarder kronor. Tågen kommer att ställas in under perioder, läs mer om detta här.

Publicerad 13 November 2019 09:06